Mallgroda i mina ögon

 Här sitter man och äter på restaurang, det har jag aldrig råd med! Hade denna kvinna ställt upp för mig i julas (dvs under jullovet), hade nog mitt liv sett annorlunda ut idag. I min familj verkar de ingifta kvinnorna ha mycket att säga till om. Det finns ingen plats för mig i 5-rumsvillan under sportlovet, trots att det finns ett ledigt rum!!! Jag skulle ha "bokat" långt i förväg. Snacka om själviskhet. Tur att det inte är jag som är gift med kvinnan!!!

Galaterbrevet 5:19Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,

    20avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,

    21missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

    22Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

    23saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

    24Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.


Gästvänlighet

Romarbrevet 12:13
13 Tag(en) del i de heligas behov. Var(en) angelägna om att bevisa gästvänlighet.
(Svenska 1917)
 
Romans 12:13 Amplified Bible (AMP)
 13Contribute to the needs of God’s people [sharing in the necessities of the saints]; pursue the practice of hospitality.
 
Romans 12:13 The Message (MSG)
11-13 Don’t burn out; keep yourselves fueled and aflame. Be alert servants of the Master, cheerfully expectant. Don’t quit in hard times; pray all the harder. Help needy Christians; be inventive in hospitality.
 
[Jag var i onsdags i förra veckan nödig, och det var varmt i källaren, där jag befann mig. Jag var sysselsatt med flyttlasset, som kommit från sommarstugan. Eftersom jag visste att jag inte skulle orka ta fem trappor i ett huj, skyndade jag mig bort till frälsningsarmén. Detta tilltag skulle jag få ångra. För tredje gången stal man min eltandborste, och jag har inte råd att köpa en ny. Fd(?) storrökaren Lisbeth (anställd) kallade eltandborsten för förbrukningsvara! Tacka vet jag församlingshemmet. "Maria" upplyste mig om, att man inte där kastar besökandes eltandborstar, utan att man t.o.m. sparat tillvaratagna effekter i många år!]
 
Hebreerbrevet 13:2
2 Förgät(en) icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet ha(va) några, utan att veta det, fått änglar till gäster.

 
1 Timotheosbrevet 5:8
8 Men om någon icke dra(ge)r försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.
 
JAG HOPPAS MINA GOLFKLUBBOR FINNS DÄRHEMMA!

3.000 soldater på finska gränsen

"Hösten 2014 kommer en rysk garnison på finska gränsen att växa med 3.000 soldater
– Hur ser egentligen rysk militär på Nordens gränser?

Vilken är bakgrunden till denna utveckling i norr?

Varför satsar Ryssland militärt på att förstärka sina positioner i Arktis?

Existerar det tecken på att Ryssland ser konflikter i Arktis som möjliga, och rent av vill justera gränser eller inflytandezoner i norr?

Svaren får du i min nya specialskrivna artikel "Norden ur rysk militär synvinkel". Du får den nu direkt genom att skriva in ditt namn och din e-postadress i rutan till höger.

Du får då också mitt nyhetsbrev Militärt som följer Rysslands militära förmåga och det pågående militära händelseförloppet i hela Europa och andra delar av världen. Nyhetsbrevet är verkligen kostnadsfritt och du gör inga åtaganden.

Hälsningar från,

Lars Gyllenhaal
Militärhistorisk författare"

Ett rhema, i novembermörkret...

 

 
"What is a Rhema Word from God?


To newer Christians, the word rhema is completely unfamiliar. Long-term believers often speak of [hearing]* the rhema word of God, and they consider it precious and something special enough to continually pursue.
*Det är inte fråga om hörselhallucinationer, jmf ordet "speaks" i stycket nedanför. 

In Greek, the word rhema means "an utterance." Therefore, the rhema word in Biblical terms refers to a portion of scripture that "speaks" to a believer. In most cases, a rhema word received while reading the Bible applies to a current situation or need. In essence, the rhema word is timely and extremely valuable in a Christian's walk with God.

In 2 Timothy 3:16, the Apostle Paul says that God inspired the writers of the Bible. "All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." In the NIV version of the Bible, it says that Scripture is God-breathed. No matter the interpretation, the writers of the Bible put words to paper as the Holy Spirit instructed them.

With this understanding, Christians can count on the written words contained in the Bible to have deep and personal meaning to their lives. And it is the Holy Spirit who enlightens believers when reading a Scripture, with the goal of imparting wisdom, knowledge or understanding in order to have an immediate impact. This is a great promise of God; that He is with us when we read His word and He is able to make His words come alive in our hearts.

Though the Greek word Rhema does not appear in non-Greek Bibles, Matthew 4:4 is an excellent example of its importance. "Man shall not live by bread alone, but by every word [rhema] that proceeds out of the mouth of God." In John 6:63, Jesus confirmed this point when he said, "The words [rhema] that I speak to you are spirit, and they are life."

Through daily reading of God's Word, which is referred to as the "logos," (logos), Christians will have knowledge of God and be able to memorize Scripture and to offer non-believers the truth that is written. But in addition to that, God wants to speak to His people and provide insight beyond human understanding. With the help of the Holy Spirit, portions of Scripture that were once words on a page will become rhema. They will have great significance and offer supernatural guidance, comfort, answers and assurances.

Intermittent rhema from Scripture is good, but daily rhema will guide a Christian's steps and move them toward greater understanding, revelation and joy."

(Written by: Jamee Rae)


Kristus lever — underbara ord
av Selma Sundelius-Lagerström

1.
Kristus lever — underbara ord,
som upplivar tungt och sorgset mod.
Väl är mörkret stort uppå vår jord,
men se, Kristus lever.

2.
Kristus lever, trogne Frälsaren,
som på jorden var de armas vän.
Samma hulda sinne har han än.
Herren Kristus lever.

3.
Han har kämpat, segern vunnen är
över satan och all mörkrets här.
Dödens välde övervunnet är.
Herren Kristus lever.

4.
Han är livet, vi ock leva få.
Om än genom dödens flod vi gå,
skall det bli vår segersång ändå:
Herren Kristus lever.

5.
Kristus lever — vilsekomna själ,
var ej längre nu en världens träl.
Allt ännu för dig kan bliva väl.
Herren Kristus lever.

Melodi (4/4, D-dur) av Lowell Mason 1839.


"...kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid vare med eder!»

20 Och när han hade sagt detta, visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blevo glada, när de sågo Herren.

21 Åter sade Jesus till dem: »Frid vare med eder! Såsom Fadern har sänt mig, så sänder ock jag eder.»

22 Och när han hade sagt detta, andades han på dem och sade till dem: »Tagen emot helig ande!"

(Hämtat från Johannes 20 (Svenska 1917))


Livet som närsynt är inte alltid så lätt!

Grabbarna (somliga mer eller mindre "gubbiga") vid frukostbordet var så säkra på sin sak. Det var Kjell, Per-Anders, Håkan, Nisse och Hasse. För dessa män gäller tydligen inte (åtminstone inte i morse) talesättet "Ju mer man vet, desto mer inser man sin (egen) begränsning"! Är man som jag tjock, betraktas man lätt som tjockskallig!

De borde se Malena Ranch, projektledare Attention, på TV4Play!

Jag är glad att jag den 27 juli såg projektledaren i Nyhetsmorgon.

Projektledaren MR gav följande råd:

1.Gör mer av det som funkar.

2.Skapa en struktur. [Därför köpte jag igår en loggbok på Netto, för 10:-.]

3.Hitta dina sätt. [Detta tog en helvetes massa år (spec. eftersom jag kanske betraktades som förvuxen kandis, och inte fick den stimulans som ett arbete medför); jag är dessutom dålig på att planera.]

4.Våga be om hjälp. [I mitt fall städhjälp, som tyvärr byttes ut den 4 jan., då min hårddisk* blev förstörd.]

5.Lär av andra.

6.Våga prova nya... [Jag har inte tid att se om programmet nu.]

*Katastrof för mig!

"skolan måste bli mer individualiserad för att fånga upp elever som har hög begåvning men INTE FÖRMÅR ATT EXEMPELVIS PLANERA SITT SKOLARBETE." (Citatet hämtat fr. artikel i Psykologtidningen, nr 2 2013.)

Foto: Jakob MeijerNPF. Malena Ranch (mitten) från riksförbundet Attention besökte jämlikhetsseminariet för att föreläsa om dolda funktionsnedsättningar.

Tyst om funktionsnedsättning

Studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som till exempel ADHD, dyslexi och tvångssyndrom, har rätt till stöd under studietiden. Men många studenter vet inte om det. Ett problem som diskuterades under tisdagens jämlikhetsseminarium.

http://www.ergo.nu/nyheter/20121113-tyst-om-funktionsneds%C3%A4ttning


Stackars katter, i jättarnas land!

 

Treatment of ED* [in humans]
* erectile dysfunction

•Phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors are first-line therapy
•TESTOSTERONE replacement restores efficacy in hypogonadic non-responders to PDE5 inhibitors
http://www.guidelines.gov/content.aspx?id=14803
... ...
Because of these facts, I welcome Suprelorin Chip!!! Poor neutered cats - "Spaying and neutering cats may increase the risk of obesity. In cats, a decrease in sex hormone levels seems to be associated with an increase in food intake." http://en.wikipedia.org/wiki/Neutering
...
"When we are eating for comfort, food becomes a way of making ourselves feel better. It might just be caused by a stressful day or by something that is worrying us. Or it may to down to something more significant


poor relationships
lack of love
lack of confidence or security
low self-esteem"
http://www.comforteating.com/what.html

En personlig bild

När jag, efter en rel. lång bortovaro, idag loggar in, möts jag av följande besked.

"Du har inte laddat upp en personlig bild

Ladda upp en personlig bild på dig själv genom att klicka på bilden"

Men det har jag ju gjort! Eller har någon lurats till att tro, att jag heter Julia? Det gör jag inte, fast jag gärna hade bytt (för)namn. 

Jag har t. ex. aldrig låtit tatuera mig. 

 

 Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli.
"Används ofta i samband med barnuppfostran.
Det gäller att lära barnen goda vanor innan de har hunnit
skaffa sig dåliga vanor. Ofta hörs det missförstådda
"det ska börjas i tid...", t.ex. skämtsamt om barn som gör någonting obarnsligt." (Citat "Pärlemorsan", vem det nu är.)
 
NU HAR JAG VIKTIGARE SAKER ATT GÖRA.
Innan dess ska jag dela en bild, på en drömstuga.
I bästa fall blir det väl till att ge sig iväg i en så'n här stuga, kanske till Norge, när man har hunnit skaffa sig de rätta kvalifikationerna.
 
 

Ta pulsen på mig!

I månadsskiftet skrev en superbra veterinär ut Vetrimoxin, till katten. Jag behövde bara ringa veterinären, som hade träffat katten i hans hemmiljö, vid ett tidigare tillfälle. Under telefonsamtalet uppgav jag ålder, 6 år. Åldern var i sammanhanget inte så viktig. Katter lever ju för övrigt inte lika länge som människor. Det hade varit värre, om jag hade ringt och frågat en läkare, ang. ett 6-årig barn, och läkaren hade hört fel, och trott att patienten var äldre!
 
På Talboks- och punktskriftsbiblioteket fann jag nyss nedanstående bok. Vid tillfälle ska jag lyssna på boken. Kanske finns historien, om doktorn på middagsbjudningar, med!
 

Doktor Fuchs samlade värk - Del 999 (1996)

 
Primär pulmonell hypertension


Pulmonell hypertension är en allvarlig sjukdom som innebär förhöjt blodtryck i lungkretsloppet (blodomloppet i lungorna). Sjukdomen, som är ovanlig, börjar oftast i 20-40 årsåldern och drabbar fler kvinnor än män. Pulmonell hypertension är ännu så länge en relativt okänd och svårdiagnosticerad sjukdom vilket kan betyda att patienter ofta inte får behandling förrän i ett senare stadium av sjukdomen.

Sjukdomstecken och diagnos
Symtomen är i början oftast diffusa med en upplevelse av sjunkande kondition och andfåddhet vid ansträngning. Senare i sjukdomen blir andfåddheten vid ansträngning mera uppenbar. Svimning vid ansträngning kan vara ett allvarligt tillstånd liksom tecken på dålig syresättning med blåaktiga läppar eller fingertoppar.

Vad kan orsaka pulmonell hypertension?
Uppkomsten och utvecklingen av pulmonell hypertension beror på flera faktorer men den direkt utlösande faktorn bakom de sjukliga förändringarna av lungans blodkärl kan inte alltid med säkerhet säkerställas. Ärftlighet spelar en viss roll men det förekommer också att vissa kan drabbas utan att orsaken kan fastställas.

Pulmonell hypertension kan ibland vara relaterad till annat sjukdomstillstånd och uppstå samband med vissa reumatologiska sjukdomar som bindvävssjukdomen sklerodermi och SLE - som är en inflammatorisk, autoimmun sjukdom med symtom från till exempel huden, lederna, blodet, njurarna och centrala nervsystemet.

Hur behandlas pulmonell hypertension?
Det finns läkemedel som sänker blodtrycket i lungartären. Det innebär att hjärtat inte behöver arbeta lika hårt. Det förbättrade blodflödet leder till bättre syreförsörjning i kroppen och minskad påfrestning för hjärtat, vilket i sin tur gör att hjärtat kan arbeta mer effektivt.

Källa: Bayer Health Care
 

Psaltaren 139

Svenska Folkbibeln (SFB)

Herren vet allt och är överallt

För sångmästaren, en psalm av David.

Herre, du utrannsakar mig och känner mig.
Om jag sitter eller står, vet du det,
    du förstår mina tankar fjärran ifrån.
Om jag går eller ligger, utforskar du det,
med alla mina vägar är du förtrogen.
Innan ett ord är på min tunga,
    vet du, Herre, allt om det.
Du omsluter mig på alla sidor
    och håller mig i din hand.
En sådan kunskap är mig alltför underbar,
den är så hög att jag ej kan förstå den.


2 minuter med doktorn

I morgon har jag tid hos doktorn igen. Jag hade tänkt ringa återbud, befinner mig på annan ort. Förra gången kom jag 10 minuter försent* till samma doktor, på den tidbeställda mottagningen. Detta ledde till att jag endast fick 2 minuter hos doktorn, som åtminstone skulle ha haft tid för mig i 30 minuter - detta enligt sekreteraren!
*Jag hade ringt vårdcentralen för en äldre herres räkning, och räckt mannen luren, när jag var tvungen att springa till bussen (som jag alltså missade).

Ta en vecka, och LYSSNA på folk - ett råd jag läste jag i en gammal tidning, på em.

Hur många patienter blir inte felbedömda, därför att...
1)De är ensamma, och s.a.s. lever i ide. (Man blir försoffad, pröva själv!!!)
2)De har ett uppdämt behov av att prata, och (för dem) viktiga saker att säga.
Hur ska en patient kunna hinna säga allt, på 2 minuter!? Och hur ska patienten, oförberedd talare, kunna klara att, på samma gång, formulera talet till doktorn/sköterskan etc., tänka på vad de ska ta upp i nästa flyende ögonblick samt att lyssna på undersökaren!?

Och doktorn, som ALDRIG levt i ide, begriper inte bättre, och ställer FEL DIAGNOS på patienten!

Me'ns knullsjuka svenska karlar (tanterna ska vi inte tala om) bedriver modern slavhandel.
Och invandrarkvinnor får en andra chans till jobb, trots att vissa av dem kanske har gjort bort sig i sina hemländer!
Och de infödda svenskarna, de ska förtidspensioneras, och sitta och rulla tummarna! UPP OCH NERVÄNDA VÄRLDEN!


Den malliga Liselott

Jag har tagit din lgh ifrån dig, väste den malliga Liselotte mellan tänderna. Hon hade då varit färdig m. utbildningen i c:a 1 halvår! Himmel, vilken karl kan ha gett ett sådant våp (i mina ögon) ett så stort ansvar!? Och denna kvinna vet ändå inte ett jota om hur människors psyke fungerar! Int' heller tror jag då att hon har någon livserfarenhet, int.. Sitta på höga hästar, o. missunna mig min pojk, det passar kanske henne. Än Magnus o. Ewa B då, som måste ha ljugit för att skydda sig själva. De hade jobbat på gården se'n året då Palme sköts, men se, hjälpa en fattig kvinna, det kunde de inte! Min mor hade de haft att göra med flera ggr, på Ashram. Ja ska vara ja, sa' Herren Jesus en gång, vad därutöver är, är av ondo. Jag var så fattig, att jag inte ens hade råd att köpa värdebevis t. min mobil, varför jag inte kunde lyssna av mobilsvaret. (Magnus o. Ewa hade varit nästan lika svåra att nå, som jag.) Min ena svägerska avrådde mig från att gå ute på gården, hela natten, för att leta efter "det förlorade fåret." Jag kunde bli överfallen, sa' hon. Jag hade dessutom nyss varit där, för att se till. Från tåget skickade jag sms t. gården, det fanns inte många kronor på kortet, kanske bara ören. Mina pengar var slut, e.-som jag hade blivit tvungen att hyra rum av en privatperson.

Onda fén

Den onda fén lurade mig på 90-talet, att skriva på ett papper, att jag skulle heta likadant som hon. Efter det jag hade varit med om, skulle jag få byta ID, ljög hon. (Jag kände på den tiden inte till hennes fullständiga namn.) Vidare påstod hon, invandrad till Sverige, att det var hon, och inte jag, som hade arbetat på länssjukhuset i min hemstad!

Det kan ha varit 1991, som hon gav mig en injektion i armvecket. Jag tror jag klarade att ringa efter ambulans. När denna? kom, hörde jag en röst som sa' något om en grov nål. Hade den onda fén tänkt att tortera mig!? Hon hade sagt att hon skulle lära sig att göra lumbalpunktion! Jag kände ett stick i ryggen. Det svartnade för mina ögon.

Den onda fén kommer förmodligen aldrig att erkänna, vad hon har gjort!

Mina syskon "tillber" den onda fén. Det gör inte jag, man ska "inga andra Gudar hava..."


Härligt att gå i solen

Solen tittade ner på Trelleborg, i lördags. Värmen kom. I morse när jag var på väg, i solskenet, till morgonbönen (som var inställd), trivdes jag. Det var alldeles vindstilla.

"GÅ I SOLEN

 

Det är så härligt att gå i solen, solen, solen

Det är så härligt att gå i solen

Den värmer så

 

Det är så härligt att se på himlen, himlen, himlen

Det är så härligt att se på himlen

Den är så blå

 

Solen värmer så

Himlen är så blå

Jag har glömt bort alla mina sånger

men jag sjunger ändå"


Om...

Om man som ung med stud känner till begreppen temporal o. spatial summation, o. befinner sig på "grönbete" (sex-novis) på sommarlovet, i en norrländsk stad, ska man då behöva lida för detta hela sitt yrkesverksamma liv!? Lögnen har längst ben, o. kommer därför först fram. Sedan kommer sanningen fram. Mannen som jag misstänker för att ha gjort hål i taket, ovanför hallgarderoben i tjänstebostaden, hade säkert hittat en försvarsadvokat, om han hade blivit upptäckt. Spec. brottmålsadvokater tycks mig ha ett mycket rymligt samvete!

Borg har tagit fram grillen!

(I Skåne är det inte för kallt för att grilla utomhus, åtminstone inte där jag bor.) "Vår Gud är oss en väldig borg", men han heter inte Borg! Innan jag slog över till favvo-serien The Therapist, såg jag en skymt av finansministern, där han stod o. mässade i TV. Han grillar valfläsk! (Ungdomar o. invandrare.) Jag undrar, om jag kunde få klippa av hans hästsvans, o. på så sätt få pengar till de antidepressiva, som ordinerades i oktober, o. som jag ännu inte haft ekonomisk möjlighet att lösa ut. Jag gick en brevkurs, Hemfrisörskolan, under förra seklet. Har man som jag varit djupt deprimerad i nästan 12 år, utan att ha fått adekvat hjälp, då har man kanske levt 12 år för länge! Jag, en hyperintelligent, FÖRTALAD kvinna borde kanske rentav betala tillbaka vad jag har kostat samhället under denna tid!? En gång läkarvikarie, nu betraktad som "avskum". I gynekologens journal stod det att jag var jungfru, o. jag har aldrig haft pojkvän. Varför retar "Borgarna" sig då på min existens!? Om jag nu, på något sätt, mot alla odds, själv skulle lyckas ta mig ur min djupa depression, kanske det kommer att visa sig, att min IQ kan jämställas med 10 invandrare. Så pinsamt det skulle vara för Borg! Tillägg: min långa nedförsbacke fick en kraftigare lutning, när redan "svigerinden", för många år se'n först lurade mig till något när jag sökte jobb, o. sedan hart när lyckades ta kål på mig. Vidare misstänker jag en brorsa för att ha försett en ssk-elev med en elpistol. Om dessa två händelser hade kommit i dagen, hade jag kanske sluppit att, som nu, vara hela landets kaffebröd!

Jag hatar dig, du svenske (politiker)!!!

Enligt ett nytt lagförslag (mitt), kommer svenskar, som varit långtidssjukskrivna, inte kunna bli friskskrivna i framtiden. På så sätt kan regeringen rädda jobben åt flera invandrare. Därigenom minskar brottsligheten* bland fattiga invandrare, och det blir lugnare på gator och torg. Således tre flugor i en smäll!

*Europarådet har... tagit fram en rapport där de europeiska och internationella rättsinstrument som är bindande för Europarådets 47 medlemsstater sammanställs. Inledningsvis redogörs för nationella och internationella faktorer som orsakar irreguljär migration, såväl ”push-faktorer” i ursprungslandet som ”pull-faktorer”** i mottagarlandet.
**"när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död." (Jakobsbrevet 1:15)


Och talet om att "GÅ UT i hela världen och predika evangelium för allt skapat", det har ju blivit omodernt! (Markus 16:15) Talet om att "GÅ UT och göra alla folk till lärjungar", har också blivit omodernt. (Matteus 28:19)

KOMMENTAR: Men tänker då svensken inte på, vad han/hon INTE har gjort mot en av hans/hennes minsta BRÖDER!? (Matteus 25:39-41)

Vem är då minst? Ja inte fan* är det ungdomarna, som redan har allt förspänt. Ungdomen har färska kunskaper, och kan alltid studera vidare. Den som är minst, är såklart den medelålders svensken som inte har jobb!!!

*Jag svär endast i trycksvärta, för att ge eftertryck.

"den som vill bliva störst bland eder, han vare de andras tjänare,

    27och den som vill vara främst bland eder, han vare de andras dräng" (Matt 20:26 - 27)


Die dumme(n) schweden, J-Ä-V-L-A I-D-I-O-T-E-R!!! Vassego svartskalle!!! Kom och ta mitt jobb, min man och mina barn!

Varför är barnen (OBS, läs 1 Korinthierbrevet 7:13-15) störst i himmelriket? Svar: de tjänar de facto. Inte kan väl barnen tjäna? Jo, det kan de, därför att himmelriket tillhör barnen, till skillnad från alla äktenskapsbrytarna, som aldrig kommer att ärva himmelriket!
Matteus 18

 1I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Vilken är den störste i himmelriket?»

    2Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem...

 How did Viking Age people really look?
 
23.okt.2006, kl.21:15  

Fjäsk för invandrare.

Knark - oskulder - arbetslöshet. Skrivet av 'Doldis', 16.okt.2006, kl.06:45
Varför har jag inget jobb? Jag, en intelligent och känslig svenska. Med största sannolikhet hade jag haft ett, om inte de förbannat DUMMA politikerna tagit hit en massa utlänningar! Så är det baske mig inte i Danmark, eller Finland (hur det är i Norge och på Island, vet jag ej)!

Vad F-A-N (svär endast gm trycksvärta, för att ge eftertryck) gör alla djävla utlänningar i Sverige?

Svar: Förser svenska män, inkl. Göran(?), på Stockholms(?)-polisen, intervjuad i TV, med OSKULDER!

VARFÖR DUGER INTE DE SVENSKA KVINNORNA DÅ?
Jo, för det första, därför att de svenska killarna/karlarna inte varit rädda om dem, utan utnyttjat dem, för att sedan kassera dem! FY FAN!

Vad kan man annars ha utlänningar till, förutom att baka pizzor? JO, TILL ATT LANGA KNARK! FY FAN!!!

OK, de som förföljs i sitt land, vill jag inte hindra från att komma. De utgör väl en minoritet, eller hur??? Men socialbidragstagarna då!? De STJÄL pengar från våra gamla, på vårdhemmet. Att leva sina sista år på ett vårdhem, är ett helvete, det kan jag garantera. Du, min kära läsare kommer att hamna i helvetet, förr eller senare. Så se då till att väcka de tröga hjärnorna hos politikerna, innan det går käpprakt åt helvete med detta landet!


RSS 2.0