Mallgroda i mina ögon

 Här sitter man och äter på restaurang, det har jag aldrig råd med! Hade denna kvinna ställt upp för mig i julas (dvs under jullovet), hade nog mitt liv sett annorlunda ut idag. I min familj verkar de ingifta kvinnorna ha mycket att säga till om. Det finns ingen plats för mig i 5-rumsvillan under sportlovet, trots att det finns ett ledigt rum!!! Jag skulle ha "bokat" långt i förväg. Snacka om själviskhet. Tur att det inte är jag som är gift med kvinnan!!!

Galaterbrevet 5:19Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,

    20avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,

    21missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

    22Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

    23saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

    24Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.


RSS 2.0