Borg har tagit fram grillen!

(I Skåne är det inte för kallt för att grilla utomhus, åtminstone inte där jag bor.) "Vår Gud är oss en väldig borg", men han heter inte Borg! Innan jag slog över till favvo-serien The Therapist, såg jag en skymt av finansministern, där han stod o. mässade i TV. Han grillar valfläsk! (Ungdomar o. invandrare.) Jag undrar, om jag kunde få klippa av hans hästsvans, o. på så sätt få pengar till de antidepressiva, som ordinerades i oktober, o. som jag ännu inte haft ekonomisk möjlighet att lösa ut. Jag gick en brevkurs, Hemfrisörskolan, under förra seklet. Har man som jag varit djupt deprimerad i nästan 12 år, utan att ha fått adekvat hjälp, då har man kanske levt 12 år för länge! Jag, en hyperintelligent, FÖRTALAD kvinna borde kanske rentav betala tillbaka vad jag har kostat samhället under denna tid!? En gång läkarvikarie, nu betraktad som "avskum". I gynekologens journal stod det att jag var jungfru, o. jag har aldrig haft pojkvän. Varför retar "Borgarna" sig då på min existens!? Om jag nu, på något sätt, mot alla odds, själv skulle lyckas ta mig ur min djupa depression, kanske det kommer att visa sig, att min IQ kan jämställas med 10 invandrare. Så pinsamt det skulle vara för Borg! Tillägg: min långa nedförsbacke fick en kraftigare lutning, när redan "svigerinden", för många år se'n först lurade mig till något när jag sökte jobb, o. sedan hart när lyckades ta kål på mig. Vidare misstänker jag en brorsa för att ha försett en ssk-elev med en elpistol. Om dessa två händelser hade kommit i dagen, hade jag kanske sluppit att, som nu, vara hela landets kaffebröd!

Jag hatar dig, du svenske (politiker)!!!

Enligt ett nytt lagförslag (mitt), kommer svenskar, som varit långtidssjukskrivna, inte kunna bli friskskrivna i framtiden. På så sätt kan regeringen rädda jobben åt flera invandrare. Därigenom minskar brottsligheten* bland fattiga invandrare, och det blir lugnare på gator och torg. Således tre flugor i en smäll!

*Europarådet har... tagit fram en rapport där de europeiska och internationella rättsinstrument som är bindande för Europarådets 47 medlemsstater sammanställs. Inledningsvis redogörs för nationella och internationella faktorer som orsakar irreguljär migration, såväl ”push-faktorer” i ursprungslandet som ”pull-faktorer”** i mottagarlandet.
**"när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död." (Jakobsbrevet 1:15)


Och talet om att "GÅ UT i hela världen och predika evangelium för allt skapat", det har ju blivit omodernt! (Markus 16:15) Talet om att "GÅ UT och göra alla folk till lärjungar", har också blivit omodernt. (Matteus 28:19)

KOMMENTAR: Men tänker då svensken inte på, vad han/hon INTE har gjort mot en av hans/hennes minsta BRÖDER!? (Matteus 25:39-41)

Vem är då minst? Ja inte fan* är det ungdomarna, som redan har allt förspänt. Ungdomen har färska kunskaper, och kan alltid studera vidare. Den som är minst, är såklart den medelålders svensken som inte har jobb!!!

*Jag svär endast i trycksvärta, för att ge eftertryck.

"den som vill bliva störst bland eder, han vare de andras tjänare,

    27och den som vill vara främst bland eder, han vare de andras dräng" (Matt 20:26 - 27)


Die dumme(n) schweden, J-Ä-V-L-A I-D-I-O-T-E-R!!! Vassego svartskalle!!! Kom och ta mitt jobb, min man och mina barn!

Varför är barnen (OBS, läs 1 Korinthierbrevet 7:13-15) störst i himmelriket? Svar: de tjänar de facto. Inte kan väl barnen tjäna? Jo, det kan de, därför att himmelriket tillhör barnen, till skillnad från alla äktenskapsbrytarna, som aldrig kommer att ärva himmelriket!
Matteus 18

 1I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Vilken är den störste i himmelriket?»

    2Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem...

 How did Viking Age people really look?
 
23.okt.2006, kl.21:15  

Fjäsk för invandrare.

Knark - oskulder - arbetslöshet. Skrivet av 'Doldis', 16.okt.2006, kl.06:45
Varför har jag inget jobb? Jag, en intelligent och känslig svenska. Med största sannolikhet hade jag haft ett, om inte de förbannat DUMMA politikerna tagit hit en massa utlänningar! Så är det baske mig inte i Danmark, eller Finland (hur det är i Norge och på Island, vet jag ej)!

Vad F-A-N (svär endast gm trycksvärta, för att ge eftertryck) gör alla djävla utlänningar i Sverige?

Svar: Förser svenska män, inkl. Göran(?), på Stockholms(?)-polisen, intervjuad i TV, med OSKULDER!

VARFÖR DUGER INTE DE SVENSKA KVINNORNA DÅ?
Jo, för det första, därför att de svenska killarna/karlarna inte varit rädda om dem, utan utnyttjat dem, för att sedan kassera dem! FY FAN!

Vad kan man annars ha utlänningar till, förutom att baka pizzor? JO, TILL ATT LANGA KNARK! FY FAN!!!

OK, de som förföljs i sitt land, vill jag inte hindra från att komma. De utgör väl en minoritet, eller hur??? Men socialbidragstagarna då!? De STJÄL pengar från våra gamla, på vårdhemmet. Att leva sina sista år på ett vårdhem, är ett helvete, det kan jag garantera. Du, min kära läsare kommer att hamna i helvetet, förr eller senare. Så se då till att väcka de tröga hjärnorna hos politikerna, innan det går käpprakt åt helvete med detta landet!


RSS 2.0