Mallgroda i mina ögon

 Här sitter man och äter på restaurang, det har jag aldrig råd med! Hade denna kvinna ställt upp för mig i julas (dvs under jullovet), hade nog mitt liv sett annorlunda ut idag. I min familj verkar de ingifta kvinnorna ha mycket att säga till om. Det finns ingen plats för mig i 5-rumsvillan under sportlovet, trots att det finns ett ledigt rum!!! Jag skulle ha "bokat" långt i förväg. Snacka om själviskhet. Tur att det inte är jag som är gift med kvinnan!!!

Galaterbrevet 5:19Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,

    20avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,

    21missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

    22Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

    23saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

    24Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.


Gästvänlighet

Romarbrevet 12:13
13 Tag(en) del i de heligas behov. Var(en) angelägna om att bevisa gästvänlighet.
(Svenska 1917)
 
Romans 12:13 Amplified Bible (AMP)
 13Contribute to the needs of God’s people [sharing in the necessities of the saints]; pursue the practice of hospitality.
 
Romans 12:13 The Message (MSG)
11-13 Don’t burn out; keep yourselves fueled and aflame. Be alert servants of the Master, cheerfully expectant. Don’t quit in hard times; pray all the harder. Help needy Christians; be inventive in hospitality.
 
[Jag var i onsdags i förra veckan nödig, och det var varmt i källaren, där jag befann mig. Jag var sysselsatt med flyttlasset, som kommit från sommarstugan. Eftersom jag visste att jag inte skulle orka ta fem trappor i ett huj, skyndade jag mig bort till frälsningsarmén. Detta tilltag skulle jag få ångra. För tredje gången stal man min eltandborste, och jag har inte råd att köpa en ny. Fd(?) storrökaren Lisbeth (anställd) kallade eltandborsten för förbrukningsvara! Tacka vet jag församlingshemmet. "Maria" upplyste mig om, att man inte där kastar besökandes eltandborstar, utan att man t.o.m. sparat tillvaratagna effekter i många år!]
 
Hebreerbrevet 13:2
2 Förgät(en) icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet ha(va) några, utan att veta det, fått änglar till gäster.

 
1 Timotheosbrevet 5:8
8 Men om någon icke dra(ge)r försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.
 
JAG HOPPAS MINA GOLFKLUBBOR FINNS DÄRHEMMA!

3.000 soldater på finska gränsen

"Hösten 2014 kommer en rysk garnison på finska gränsen att växa med 3.000 soldater
– Hur ser egentligen rysk militär på Nordens gränser?

Vilken är bakgrunden till denna utveckling i norr?

Varför satsar Ryssland militärt på att förstärka sina positioner i Arktis?

Existerar det tecken på att Ryssland ser konflikter i Arktis som möjliga, och rent av vill justera gränser eller inflytandezoner i norr?

Svaren får du i min nya specialskrivna artikel "Norden ur rysk militär synvinkel". Du får den nu direkt genom att skriva in ditt namn och din e-postadress i rutan till höger.

Du får då också mitt nyhetsbrev Militärt som följer Rysslands militära förmåga och det pågående militära händelseförloppet i hela Europa och andra delar av världen. Nyhetsbrevet är verkligen kostnadsfritt och du gör inga åtaganden.

Hälsningar från,

Lars Gyllenhaal
Militärhistorisk författare"

Ett rhema, i novembermörkret...

 

 
"What is a Rhema Word from God?


To newer Christians, the word rhema is completely unfamiliar. Long-term believers often speak of [hearing]* the rhema word of God, and they consider it precious and something special enough to continually pursue.
*Det är inte fråga om hörselhallucinationer, jmf ordet "speaks" i stycket nedanför. 

In Greek, the word rhema means "an utterance." Therefore, the rhema word in Biblical terms refers to a portion of scripture that "speaks" to a believer. In most cases, a rhema word received while reading the Bible applies to a current situation or need. In essence, the rhema word is timely and extremely valuable in a Christian's walk with God.

In 2 Timothy 3:16, the Apostle Paul says that God inspired the writers of the Bible. "All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." In the NIV version of the Bible, it says that Scripture is God-breathed. No matter the interpretation, the writers of the Bible put words to paper as the Holy Spirit instructed them.

With this understanding, Christians can count on the written words contained in the Bible to have deep and personal meaning to their lives. And it is the Holy Spirit who enlightens believers when reading a Scripture, with the goal of imparting wisdom, knowledge or understanding in order to have an immediate impact. This is a great promise of God; that He is with us when we read His word and He is able to make His words come alive in our hearts.

Though the Greek word Rhema does not appear in non-Greek Bibles, Matthew 4:4 is an excellent example of its importance. "Man shall not live by bread alone, but by every word [rhema] that proceeds out of the mouth of God." In John 6:63, Jesus confirmed this point when he said, "The words [rhema] that I speak to you are spirit, and they are life."

Through daily reading of God's Word, which is referred to as the "logos," (logos), Christians will have knowledge of God and be able to memorize Scripture and to offer non-believers the truth that is written. But in addition to that, God wants to speak to His people and provide insight beyond human understanding. With the help of the Holy Spirit, portions of Scripture that were once words on a page will become rhema. They will have great significance and offer supernatural guidance, comfort, answers and assurances.

Intermittent rhema from Scripture is good, but daily rhema will guide a Christian's steps and move them toward greater understanding, revelation and joy."

(Written by: Jamee Rae)


Kristus lever — underbara ord
av Selma Sundelius-Lagerström

1.
Kristus lever — underbara ord,
som upplivar tungt och sorgset mod.
Väl är mörkret stort uppå vår jord,
men se, Kristus lever.

2.
Kristus lever, trogne Frälsaren,
som på jorden var de armas vän.
Samma hulda sinne har han än.
Herren Kristus lever.

3.
Han har kämpat, segern vunnen är
över satan och all mörkrets här.
Dödens välde övervunnet är.
Herren Kristus lever.

4.
Han är livet, vi ock leva få.
Om än genom dödens flod vi gå,
skall det bli vår segersång ändå:
Herren Kristus lever.

5.
Kristus lever — vilsekomna själ,
var ej längre nu en världens träl.
Allt ännu för dig kan bliva väl.
Herren Kristus lever.

Melodi (4/4, D-dur) av Lowell Mason 1839.


"...kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid vare med eder!»

20 Och när han hade sagt detta, visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blevo glada, när de sågo Herren.

21 Åter sade Jesus till dem: »Frid vare med eder! Såsom Fadern har sänt mig, så sänder ock jag eder.»

22 Och när han hade sagt detta, andades han på dem och sade till dem: »Tagen emot helig ande!"

(Hämtat från Johannes 20 (Svenska 1917))


Livet som närsynt är inte alltid så lätt!

Grabbarna (somliga mer eller mindre "gubbiga") vid frukostbordet var så säkra på sin sak. Det var Kjell, Per-Anders, Håkan, Nisse och Hasse. För dessa män gäller tydligen inte (åtminstone inte i morse) talesättet "Ju mer man vet, desto mer inser man sin (egen) begränsning"! Är man som jag tjock, betraktas man lätt som tjockskallig!

De borde se Malena Ranch, projektledare Attention, på TV4Play!

Jag är glad att jag den 27 juli såg projektledaren i Nyhetsmorgon.

Projektledaren MR gav följande råd:

1.Gör mer av det som funkar.

2.Skapa en struktur. [Därför köpte jag igår en loggbok på Netto, för 10:-.]

3.Hitta dina sätt. [Detta tog en helvetes massa år (spec. eftersom jag kanske betraktades som förvuxen kandis, och inte fick den stimulans som ett arbete medför); jag är dessutom dålig på att planera.]

4.Våga be om hjälp. [I mitt fall städhjälp, som tyvärr byttes ut den 4 jan., då min hårddisk* blev förstörd.]

5.Lär av andra.

6.Våga prova nya... [Jag har inte tid att se om programmet nu.]

*Katastrof för mig!

"skolan måste bli mer individualiserad för att fånga upp elever som har hög begåvning men INTE FÖRMÅR ATT EXEMPELVIS PLANERA SITT SKOLARBETE." (Citatet hämtat fr. artikel i Psykologtidningen, nr 2 2013.)

Foto: Jakob MeijerNPF. Malena Ranch (mitten) från riksförbundet Attention besökte jämlikhetsseminariet för att föreläsa om dolda funktionsnedsättningar.

Tyst om funktionsnedsättning

Studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som till exempel ADHD, dyslexi och tvångssyndrom, har rätt till stöd under studietiden. Men många studenter vet inte om det. Ett problem som diskuterades under tisdagens jämlikhetsseminarium.

http://www.ergo.nu/nyheter/20121113-tyst-om-funktionsneds%C3%A4ttning


Stackars katter, i jättarnas land!

 

Treatment of ED* [in humans]
* erectile dysfunction

•Phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors are first-line therapy
•TESTOSTERONE replacement restores efficacy in hypogonadic non-responders to PDE5 inhibitors
http://www.guidelines.gov/content.aspx?id=14803
... ...
Because of these facts, I welcome Suprelorin Chip!!! Poor neutered cats - "Spaying and neutering cats may increase the risk of obesity. In cats, a decrease in sex hormone levels seems to be associated with an increase in food intake." http://en.wikipedia.org/wiki/Neutering
...
"When we are eating for comfort, food becomes a way of making ourselves feel better. It might just be caused by a stressful day or by something that is worrying us. Or it may to down to something more significant


poor relationships
lack of love
lack of confidence or security
low self-esteem"
http://www.comforteating.com/what.html

En personlig bild

När jag, efter en rel. lång bortovaro, idag loggar in, möts jag av följande besked.

"Du har inte laddat upp en personlig bild

Ladda upp en personlig bild på dig själv genom att klicka på bilden"

Men det har jag ju gjort! Eller har någon lurats till att tro, att jag heter Julia? Det gör jag inte, fast jag gärna hade bytt (för)namn. 

Jag har t. ex. aldrig låtit tatuera mig. 

 

 Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli.
"Används ofta i samband med barnuppfostran.
Det gäller att lära barnen goda vanor innan de har hunnit
skaffa sig dåliga vanor. Ofta hörs det missförstådda
"det ska börjas i tid...", t.ex. skämtsamt om barn som gör någonting obarnsligt." (Citat "Pärlemorsan", vem det nu är.)
 
NU HAR JAG VIKTIGARE SAKER ATT GÖRA.
Innan dess ska jag dela en bild, på en drömstuga.
I bästa fall blir det väl till att ge sig iväg i en så'n här stuga, kanske till Norge, när man har hunnit skaffa sig de rätta kvalifikationerna.
 
 

Ta pulsen på mig!

I månadsskiftet skrev en superbra veterinär ut Vetrimoxin, till katten. Jag behövde bara ringa veterinären, som hade träffat katten i hans hemmiljö, vid ett tidigare tillfälle. Under telefonsamtalet uppgav jag ålder, 6 år. Åldern var i sammanhanget inte så viktig. Katter lever ju för övrigt inte lika länge som människor. Det hade varit värre, om jag hade ringt och frågat en läkare, ang. ett 6-årig barn, och läkaren hade hört fel, och trott att patienten var äldre!
 
På Talboks- och punktskriftsbiblioteket fann jag nyss nedanstående bok. Vid tillfälle ska jag lyssna på boken. Kanske finns historien, om doktorn på middagsbjudningar, med!
 

Doktor Fuchs samlade värk - Del 999 (1996)

 
Primär pulmonell hypertension


Pulmonell hypertension är en allvarlig sjukdom som innebär förhöjt blodtryck i lungkretsloppet (blodomloppet i lungorna). Sjukdomen, som är ovanlig, börjar oftast i 20-40 årsåldern och drabbar fler kvinnor än män. Pulmonell hypertension är ännu så länge en relativt okänd och svårdiagnosticerad sjukdom vilket kan betyda att patienter ofta inte får behandling förrän i ett senare stadium av sjukdomen.

Sjukdomstecken och diagnos
Symtomen är i början oftast diffusa med en upplevelse av sjunkande kondition och andfåddhet vid ansträngning. Senare i sjukdomen blir andfåddheten vid ansträngning mera uppenbar. Svimning vid ansträngning kan vara ett allvarligt tillstånd liksom tecken på dålig syresättning med blåaktiga läppar eller fingertoppar.

Vad kan orsaka pulmonell hypertension?
Uppkomsten och utvecklingen av pulmonell hypertension beror på flera faktorer men den direkt utlösande faktorn bakom de sjukliga förändringarna av lungans blodkärl kan inte alltid med säkerhet säkerställas. Ärftlighet spelar en viss roll men det förekommer också att vissa kan drabbas utan att orsaken kan fastställas.

Pulmonell hypertension kan ibland vara relaterad till annat sjukdomstillstånd och uppstå samband med vissa reumatologiska sjukdomar som bindvävssjukdomen sklerodermi och SLE - som är en inflammatorisk, autoimmun sjukdom med symtom från till exempel huden, lederna, blodet, njurarna och centrala nervsystemet.

Hur behandlas pulmonell hypertension?
Det finns läkemedel som sänker blodtrycket i lungartären. Det innebär att hjärtat inte behöver arbeta lika hårt. Det förbättrade blodflödet leder till bättre syreförsörjning i kroppen och minskad påfrestning för hjärtat, vilket i sin tur gör att hjärtat kan arbeta mer effektivt.

Källa: Bayer Health Care
 

Psaltaren 139

Svenska Folkbibeln (SFB)

Herren vet allt och är överallt

För sångmästaren, en psalm av David.

Herre, du utrannsakar mig och känner mig.
Om jag sitter eller står, vet du det,
    du förstår mina tankar fjärran ifrån.
Om jag går eller ligger, utforskar du det,
med alla mina vägar är du förtrogen.
Innan ett ord är på min tunga,
    vet du, Herre, allt om det.
Du omsluter mig på alla sidor
    och håller mig i din hand.
En sådan kunskap är mig alltför underbar,
den är så hög att jag ej kan förstå den.


Den malliga Liselott

Jag har tagit din lgh ifrån dig, väste den malliga Liselotte mellan tänderna. Hon hade då varit färdig m. utbildningen i c:a 1 halvår! Himmel, vilken karl kan ha gett ett sådant våp (i mina ögon) ett så stort ansvar!? Och denna kvinna vet ändå inte ett jota om hur människors psyke fungerar! Int' heller tror jag då att hon har någon livserfarenhet, int.. Sitta på höga hästar, o. missunna mig min pojk, det passar kanske henne. Än Magnus o. Ewa B då, som måste ha ljugit för att skydda sig själva. De hade jobbat på gården se'n året då Palme sköts, men se, hjälpa en fattig kvinna, det kunde de inte! Min mor hade de haft att göra med flera ggr, på Ashram. Ja ska vara ja, sa' Herren Jesus en gång, vad därutöver är, är av ondo. Jag var så fattig, att jag inte ens hade råd att köpa värdebevis t. min mobil, varför jag inte kunde lyssna av mobilsvaret. (Magnus o. Ewa hade varit nästan lika svåra att nå, som jag.) Min ena svägerska avrådde mig från att gå ute på gården, hela natten, för att leta efter "det förlorade fåret." Jag kunde bli överfallen, sa' hon. Jag hade dessutom nyss varit där, för att se till. Från tåget skickade jag sms t. gården, det fanns inte många kronor på kortet, kanske bara ören. Mina pengar var slut, e.-som jag hade blivit tvungen att hyra rum av en privatperson.

Onda fén

Den onda fén lurade mig på 90-talet, att skriva på ett papper, att jag skulle heta likadant som hon. Efter det jag hade varit med om, skulle jag få byta ID, ljög hon. (Jag kände på den tiden inte till hennes fullständiga namn.) Vidare påstod hon, invandrad till Sverige, att det var hon, och inte jag, som hade arbetat på länssjukhuset i min hemstad!

Det kan ha varit 1991, som hon gav mig en injektion i armvecket. Jag tror jag klarade att ringa efter ambulans. När denna? kom, hörde jag en röst som sa' något om en grov nål. Hade den onda fén tänkt att tortera mig!? Hon hade sagt att hon skulle lära sig att göra lumbalpunktion! Jag kände ett stick i ryggen. Det svartnade för mina ögon.

Den onda fén kommer förmodligen aldrig att erkänna, vad hon har gjort!

Mina syskon "tillber" den onda fén. Det gör inte jag, man ska "inga andra Gudar hava..."


Härligt att gå i solen

Solen tittade ner på Trelleborg, i lördags. Värmen kom. I morse när jag var på väg, i solskenet, till morgonbönen (som var inställd), trivdes jag. Det var alldeles vindstilla.

"GÅ I SOLEN

 

Det är så härligt att gå i solen, solen, solen

Det är så härligt att gå i solen

Den värmer så

 

Det är så härligt att se på himlen, himlen, himlen

Det är så härligt att se på himlen

Den är så blå

 

Solen värmer så

Himlen är så blå

Jag har glömt bort alla mina sånger

men jag sjunger ändå"


Om...

Om man som ung med stud känner till begreppen temporal o. spatial summation, o. befinner sig på "grönbete" (sex-novis) på sommarlovet, i en norrländsk stad, ska man då behöva lida för detta hela sitt yrkesverksamma liv!? Lögnen har längst ben, o. kommer därför först fram. Sedan kommer sanningen fram. Mannen som jag misstänker för att ha gjort hål i taket, ovanför hallgarderoben i tjänstebostaden, hade säkert hittat en försvarsadvokat, om han hade blivit upptäckt. Spec. brottmålsadvokater tycks mig ha ett mycket rymligt samvete!

Borg har tagit fram grillen!

(I Skåne är det inte för kallt för att grilla utomhus, åtminstone inte där jag bor.) "Vår Gud är oss en väldig borg", men han heter inte Borg! Innan jag slog över till favvo-serien The Therapist, såg jag en skymt av finansministern, där han stod o. mässade i TV. Han grillar valfläsk! (Ungdomar o. invandrare.) Jag undrar, om jag kunde få klippa av hans hästsvans, o. på så sätt få pengar till de antidepressiva, som ordinerades i oktober, o. som jag ännu inte haft ekonomisk möjlighet att lösa ut. Jag gick en brevkurs, Hemfrisörskolan, under förra seklet. Har man som jag varit djupt deprimerad i nästan 12 år, utan att ha fått adekvat hjälp, då har man kanske levt 12 år för länge! Jag, en hyperintelligent, FÖRTALAD kvinna borde kanske rentav betala tillbaka vad jag har kostat samhället under denna tid!? En gång läkarvikarie, nu betraktad som "avskum". I gynekologens journal stod det att jag var jungfru, o. jag har aldrig haft pojkvän. Varför retar "Borgarna" sig då på min existens!? Om jag nu, på något sätt, mot alla odds, själv skulle lyckas ta mig ur min djupa depression, kanske det kommer att visa sig, att min IQ kan jämställas med 10 invandrare. Så pinsamt det skulle vara för Borg! Tillägg: min långa nedförsbacke fick en kraftigare lutning, när redan "svigerinden", för många år se'n först lurade mig till något när jag sökte jobb, o. sedan hart när lyckades ta kål på mig. Vidare misstänker jag en brorsa för att ha försett en ssk-elev med en elpistol. Om dessa två händelser hade kommit i dagen, hade jag kanske sluppit att, som nu, vara hela landets kaffebröd!

Jag hatar dig, du svenske (politiker)!!!

Enligt ett nytt lagförslag (mitt), kommer svenskar, som varit långtidssjukskrivna, inte kunna bli friskskrivna i framtiden. På så sätt kan regeringen rädda jobben åt flera invandrare. Därigenom minskar brottsligheten* bland fattiga invandrare, och det blir lugnare på gator och torg. Således tre flugor i en smäll!

*Europarådet har... tagit fram en rapport där de europeiska och internationella rättsinstrument som är bindande för Europarådets 47 medlemsstater sammanställs. Inledningsvis redogörs för nationella och internationella faktorer som orsakar irreguljär migration, såväl ”push-faktorer” i ursprungslandet som ”pull-faktorer”** i mottagarlandet.
**"när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död." (Jakobsbrevet 1:15)


Och talet om att "GÅ UT i hela världen och predika evangelium för allt skapat", det har ju blivit omodernt! (Markus 16:15) Talet om att "GÅ UT och göra alla folk till lärjungar", har också blivit omodernt. (Matteus 28:19)

KOMMENTAR: Men tänker då svensken inte på, vad han/hon INTE har gjort mot en av hans/hennes minsta BRÖDER!? (Matteus 25:39-41)

Vem är då minst? Ja inte fan* är det ungdomarna, som redan har allt förspänt. Ungdomen har färska kunskaper, och kan alltid studera vidare. Den som är minst, är såklart den medelålders svensken som inte har jobb!!!

*Jag svär endast i trycksvärta, för att ge eftertryck.

"den som vill bliva störst bland eder, han vare de andras tjänare,

    27och den som vill vara främst bland eder, han vare de andras dräng" (Matt 20:26 - 27)


Die dumme(n) schweden, J-Ä-V-L-A I-D-I-O-T-E-R!!! Vassego svartskalle!!! Kom och ta mitt jobb, min man och mina barn!

Varför är barnen (OBS, läs 1 Korinthierbrevet 7:13-15) störst i himmelriket? Svar: de tjänar de facto. Inte kan väl barnen tjäna? Jo, det kan de, därför att himmelriket tillhör barnen, till skillnad från alla äktenskapsbrytarna, som aldrig kommer att ärva himmelriket!
Matteus 18

 1I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Vilken är den störste i himmelriket?»

    2Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem...

 How did Viking Age people really look?
 
23.okt.2006, kl.21:15  

Fjäsk för invandrare.

Knark - oskulder - arbetslöshet. Skrivet av 'Doldis', 16.okt.2006, kl.06:45
Varför har jag inget jobb? Jag, en intelligent och känslig svenska. Med största sannolikhet hade jag haft ett, om inte de förbannat DUMMA politikerna tagit hit en massa utlänningar! Så är det baske mig inte i Danmark, eller Finland (hur det är i Norge och på Island, vet jag ej)!

Vad F-A-N (svär endast gm trycksvärta, för att ge eftertryck) gör alla djävla utlänningar i Sverige?

Svar: Förser svenska män, inkl. Göran(?), på Stockholms(?)-polisen, intervjuad i TV, med OSKULDER!

VARFÖR DUGER INTE DE SVENSKA KVINNORNA DÅ?
Jo, för det första, därför att de svenska killarna/karlarna inte varit rädda om dem, utan utnyttjat dem, för att sedan kassera dem! FY FAN!

Vad kan man annars ha utlänningar till, förutom att baka pizzor? JO, TILL ATT LANGA KNARK! FY FAN!!!

OK, de som förföljs i sitt land, vill jag inte hindra från att komma. De utgör väl en minoritet, eller hur??? Men socialbidragstagarna då!? De STJÄL pengar från våra gamla, på vårdhemmet. Att leva sina sista år på ett vårdhem, är ett helvete, det kan jag garantera. Du, min kära läsare kommer att hamna i helvetet, förr eller senare. Så se då till att väcka de tröga hjärnorna hos politikerna, innan det går käpprakt åt helvete med detta landet!


Olle kunde ha frågat mig

Man skall inte kasta dynga i sandlådan! Men... "Det hjärtat är fullt av talar munnen"!

Mannen som nu jobbar åt mig, är sur som ättika. Så otacksamt av mig, att skriva dåligt om honom, tänker du. Jag håller i och för sig med. MEN MANNEN GÖR MIG SJUK, RIKTIGT SJUK, genom sin surhet!!!Den sure mannen tyckte att bankrånarens(?) släkting skulle bli rådgivare! Bankrånarens(?) släktings otrevliga dotter(?) skulle också få bli ~10 år yngre(?), därför att hon liknade den kvinnliga journalisten i avsnitt 6, av Fråga Olle-dokumentären!!! Det handlar om pengar (om att sko sig på andras bekostnad), och om konsten att ställa in sig!

Apropå Olle, så kan jag, härifrån "sandlådan", upplysa om, att man inte får bättre utlösning av att spänna muskler. Detta lärde jag mig redan på 80-talet, genom att läsa en bok som jag lånade på lasarettsbiblioteket. Den som spänner muskler, slösar med syret!!!


Ordspråksboken 19

 1Bättre är en fattig man som vandrar i ostrafflighet än en man som har vrånga läppar och därtill är en dåre.

    2Ett obetänksamt sinne, redan det är illa; och den som är snar på foten, han stiger miste.

    3En människas eget oförnuft kommer henne på fall, och dock är det på HERREN som hennes hjärta vredgas

    4Gods skaffar många vänner, men den arme bliver övergiven av sin vän.

    5Ett falskt vittne bliver icke ostraffat, och den som främjar lögn, han kommer icke undan.

    6Många söka en furstes ynnest, och alla äro vänner till den givmilde.

    7Den fattige är hatad av alla sina fränder, ännu längre draga sig hans vänner bort ifrån honom; han far efter löften som äro ett intet.

    8Den som förvärvar förstånd har sitt liv kärt; den som tager vara på insikt, han finner lycka

    9Ett falskt vittne bliver icke ostraffat, och den som främjar lögn, han skall förgås.

    10Det höves icke dåren att hava goda dagar, mycket mindre en träl att råda över furstar.

    11Förstånd gör en människa tålmodig, och det är hennes ära att tillgiva vad någon har brutit.

    12En konungs vrede är såsom ett ungt lejons rytande, hans nåd är såsom dagg på gräset.

    13En dåraktig son är sin faders fördärv, och en kvinnas trätor äro ett oavlåtligt takdropp.

    14Gård och gods får man i arv från sina fäder, men en förståndig hustru är en gåva från HERREN.

    15Lättja försänker i dåsighet, och den håglöse får lida hunger.

    16Den som håller budet får behålla sitt liv; den som ej aktar på sin vandel han varder dödad.

    17Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt HERREN och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort.

    18Tukta din son, medan något hopp är, och åtrå icke att vålla hans död.

    19Den som förgår sig i vrede, han må plikta därför, ty om du vill ställa till rätta, så gör du det allenast värre.

    20Hör råd och tag emot tuktan, på det att du för framtiden må bliva vis.

    21Många planer har en man i sitt hjärta, men HERRENS råd, det bliver beståndande.

    22Efter en människas goda vilja räknas hennes barmhärtighet, och en fattig man är bättre än en som ljuger*.

    23HERRENS fruktan för till liv; så får man vila mätt och hemsökes icke av något ont.

    24Den late sticker sin hand i fatet, men gitter icke föra den åter till munnen.

    25Slår man bespottaren, så bliver den fåkunnige klok; och tillrättavisar man den förståndige, så vinner han kunskap.

    26Den som övar våld mot sin fader eller driver bort sin moder, han är en vanartig och skändlig son.

    27Min son, om du icke vill höra tuktan, så far du vilse från de ord som giva kunskap.

    28Ett ont vittne bespottar vad rätt är, och de ogudaktigas mun är glupsk efter orätt.

    29Straffdomar ligga redo för bespottarna och slag för dårarnas rygg.

*Jag syftar inte på Olle!


Många år i "djävulens verkstad."Djävulens verkstad

Gutenberg och boktryckarkonsten

Författare
av Louise A. Vernon
Typ och år (Bok, 1973)
Språk
Svenska
ISBN
ISBN 91-32-11116-9 

E-dur
1. Barnabön

1. Många år ha svunnit hän,
sen du på din moders knän.
Uti skymning mild och skön,
stilla bad din barnabön.

KÖR: Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Lyckan kommer lyckan går,
den Gud älskar lyckan får.

2. Livet blir ej någon dans,
ger dig ingen rosenkrans.
Men när smärtan blir din lön,
minnes du din barnabön.

3. Mor dig drömde ren och sann,
men en dag i synd dig fann.
Det var livets tyngsta rön,
glömd var ju din barnabön.

4. Fly idag till Frälsaren,
än han är din bäste vän.
Vid hans kors på kullens krön,
bed på nytt din barnabön.


Vad menar jag?

"utan wi skole urskulda honom (wår nästa), tänka och tala wäl om honom, och tyda allt till det bästa." (Citat Lilla Katekesen)Om jag (1988) ändå hade lytt narkotikapolisen Stefans råd - att jag skulle skaffa ett anteckningsblock, att ha liggande vid telefonen! I många år, blev "Lapp-Lisas" roll istället min lott!

"Det dröjde tusentals år innan människan började använda papper och penna. Våra advokater önskar fortfarande att vi aldrig hade gjort det." (Citat Mignon McLaughlin)

Byssan lull.
musik: Traditionell
text: Evert Taube

Byssan lull, koka kittelen full,
jag, min stackare, har trenne problem*,
byssan lull, koka kittelen full,
jag, min stackare, har trenne problem.
Den ångesten är svår,
tungsinnet hänger kvar,
och datorn ej hjälper men stjälper.

Mot depression finns det medicin*. Nu har turen kommit till ångesten.
*Dock, det kan vara på sin plats med ett varningens ord - "
Barn till mammor som ätit antidepressiv medicin i slutet av graviditeten löper en fördubblad risk att födas med allvarliga lungproblem. Det bekräftas nu i en stor nordisk studie som omfattar 1,6 miljoner kvinnor och deras barn." (Sveriges Radios inlägg kl. 4, den 13 jan..) 3:e bonaden från www.gamlabonader.se

SJÄLVFÖTROENDE KOMMER MED TIDEN, SA' MIN KLOKA MODER. Synd att "styvpappa" skulle komma att störa mig, hela hösten!


Lady in Black


Brev till brorsan

Nu har jag slagit upp recept på 3 sorters köttbullar, från Norrmejerier. Italienska köttbullar, chiliköttbullar med paprika samt timjankryddade köttbullar. De sistnämnda brukar jag göra, i ugn. (Det är en konst att göra de nämnda köttbullarna i ugn.)                                                 

Jag steg idag upp när hemtjänsten hade varit här. KÄNDE MIG TRÖTT igårkväll - Hasse, som är 71, behöver inte lika mkt sömn (det lär vara så för äldre), dessutom är han en nattuggla. Jag har slarvat med sömnen i flera nätter. Igårkväll lade jag mig tidigt, så det gör antagligen inte så mkt, att jag vaknade när Hasse, runt kl 2, gick och lade sig. (Dessutom frös jag lite, i natt.)  Hasse sover alltid middag, om dagarna. Just nu ligger han och sover, jag önskar han kunde stanna där hela dagen (han stör mig, och beter sig underligt, upprepar då och då  meningar samt obskyra ord som "fisen", "skjajtis" och liknande)!                                                                                                    

Jag har ännu inte ätit frukost. Packat om diskmaskinen, och kört en stor disk. Bakat matmuffins, innehållande grahamsmjöl. Jag kom av mig, och fick ta allt ur ämbaret, för vägning - jag var osäker på huruvida jag skulle tillsätta ytterligare 2 dl vetemjöl, eller ej. Jag spillde också tid på att jag sprang ifrån, när jag hade lagt margarinklickar i muffinsjärnet, varför jag fick skölja detta. Innan jag nyss lämnade köket, hade jag tagit det kokta grötriset (6 dl ris) ur riskokaren. När ugen kallnat något, ska jag koka grötris i den.
  
Stackars Nissekatten vågar jag inte släppa ut, eftersom han var borta från em den 28 december, till c:a kl. 11:10, den 29 december. Nisse får p-piller, som veterinären skrivit ut. För c:a 1 år sedan bodde en person på Trelleborgs "Rosengård", som hade 10(!) katter. Djurvänner försöker nu placera ut alla kattungarna. Jag misstänker, att man hade tänkt placera ut Nisse också! När jag ätit frukost, bör jag kanske ta en långpromenad med Nisse, detta brukar ta nästan 2 timmar. Jag har tagit ut 300 g blandfärs i [ur] frysen, men det blir kanske grönsakspaj med broccoli och tomat, til middag. Ikväll är det ju trettonafton, det har du väl inte glömt. Det är exakt 8 år sedan jag kom till Hasse! Efter middagen behöver jag sova en stund, jag väger 103 kg, när jag borde vägt 64 eller 63, dessutom har jag ett mindre(?) fel på hjärtklaffar. Människor förstår inte, att jag lättare blir trött, än andra! (Dessutom är motionscykeln nerpackad, och jag har slarvat med att använda stegmaskinen, som annars hade kunnat ge mig lämplig motion.) SOM DU FÖRSTÅR, GÅR DET BORT MKT TID FÖR MIG, NÄR SKA JAG TENTALÄSA, IKVÄLL!?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ätit frukost på stående fot. Risgrynsgröt i ugnen. Varit ute 58 min., med Nisse-katten. Hasse uppstigen, GRINIG till tusen!

Light in your flat

 (Marlene Dickerson)

Verden har været kold,
siden vi gik hver for sig.
Og tro mig, jeg har ledt,
men der er ingen som dig.
Og selv på overfyldte klubber har jeg følt mig alene.
Ene, yeah.
Hen over Rådhuspladsen
med kurs mod Langebro.
Jeg fandt endnu en gang
dit navn i min telefon,
selv om jeg sagde til hele byen, det var slut, jeg var videre.
Videre, uh.

Og nu er der lys i din lejlighed,
blomster i din vindueskarm.
Blodrøde roser, mon du har fået dem af ham?
Står her på gaden, ser nogen puster lyset ud.
Hvem mon du ligger med?
Er du alene nu?
Uh-ih-yeah-ih-åååh
Er du alene nu?
Uh-ih-yeah-ih-åååh
Det håber jeg du er.
Uh-ih-yeah-ih-åååh
Sig mig, hvem mon du ligger med?
Er du alene nu i nat?

Du er det smukkeste,
jeg nogensinde har set.
Jeg kom fra Frederiksberg,
du er fra en anden planet.
Jeg lærte aldrig helt at blive den mand, du havde brug for.
Tro mig, jeg prøvede.
Og nu er jeg havnet her
i vores gamle kvarter.
Det vækker minder,
uanset hvor jeg ser.
Måske er jeg paranoid,
men der holder en bil, jeg ikke har set før
foran din dør.

Og der er lys i din lejlighed,
blomster i din vindueskarm.
Blodrøde roser, mon du har fået dem af ham?
Står her på gaden, ser nogen puster lyset ud.
Hvem mon du ligger med?
Er du alene nu?
Lys i din lejlighed.
Skulle jeg ringe på?
Mit navneskilt er taget ned.
Burde egentlig gå, men
står her på gaden, ser nogen puster lyset ud.
Hvem mon du ligger med?
Er du alene nu?
Uh-ih-yeah-ih-åååh
Er du alene nu?
Uh-ih-yeah-ih-åååh
Det håber jeg du er.
Uh-ih-yeah-ih-åååh
Sig mig, hvem mon du ligger med?
Er du alene nu i nat?

Lovede mig selv, jeg var ovre dig.
Beruset og sentimental
Endte jeg op her på vores vej,
og der på tredje sal,
ser jeg nu persiennerne gå ned.

Uh-ih-yeah-ih-åååh
Uh-ih-yeah-ih-åååh

Og der er lys i din lejlighed,
blomster i din vindueskarm.
Blodrøde roser, mon du har fået dem af ham?
Står her på gaden, ser nogen puster lyset ud.
Hvem mon du ligger med?
Er du alene nu i nat?
Lys i din lejlighed.
Skulle jeg ringe på?
Mit navneskilt er taget ned.
Burde egentlig gå, men
står her på gaden, ser nogen puster lyset ud.
Hvem mon du ligger med?
Er du alene nu i nat?

http://static.shop2download.com/samples/09/18/0000000018830918_MP3_128kbps_44.1kHz_stereo_CBR.mp3


I galen tunna!

Äldreombudsmannen, och kvinnan (enl. egen uppg. från socialen) som drog mig i håret(!!!), gullar med min vedersakare. Man räknar inte med att också jag kan ha känslor, utan behandlar kvinnan med hjärtfel, närmast som om hon vore ett djur! Vedersakaren, som så gott som dagligen tar cykelturer, har mycket bättre kondition än jag!

Idag fick min vedersakare ett nytt utbrott. Han skrek rakt ut och knöt nävarna, medans ögonen rullade. Han spottade på min dator, och hans spott hamnade också på ena ögat, samt nära munnen. Igår spottade han på min mun. Vedersakaren höll idag med mig om, att hans vrede tar sig STÖRRE uttryck, än min vrede.

Och tänk vilken lycka för honom, att få störa mig, när det aldrig varit så allvarligt med mina studier, som det är nu! Vedersakaren har, i FLERA ÅRS TID, satt käppar i mina hjul! Det tycks mig som om han VILL trampa ner mig "i skiten"!

Psaltaren 118:11-13 (Svenska 1917)

11De omringa mig, ja, de omringa mig, men i HERRENS namn skall jag förgöra dem.

    12De omringa mig såsom bin, men de slockna såsom eld i törne; i HERRENS namn skall jag förgöra dem.

    13Man stöter mig hårdeligen, för att jag skall falla, men HERREN hjälper mig.Varför STJÄLER offentligt anställda personer exempelvis mina räkningar!? Jag har lärt mig, att sådana ska sparas i 10 år! (Dessutom hänförde sig räkningen ifråga till föreg. kvartal.) HELA DAGEN IGÅR BLEV FÖRSTÖRD! Varför lägger inte eventuella "hemliga städerskor" papper, som de tycker ligger och skräpar, i en bananlåda!? I fredags hade t.ex. vedersakaren bett** mig hjälpa sig - ett inkassoföretag hade försökt kräva honom på c:a 200 kr, trots att ärendet* avslutades runt årsskiftet!
*Distansavtals(köp)lagen gällde 
**Varför!? Jag undrar om han inte hade den biavsikten, att jag skulle förstå, att jag inte kunde återvända till min dröm-lgh! (Jag berättar kanske varför, en annan gång.)

Varför går ovanstående 2 personer (se första stycket) på niten? Har de glömt det de än gång lärde sig, eller har de ingen facktidskrift, som de läser?

En bekant till min mor sade, att vedersakaren utnyttjat mig för matlagning. Snacka om att kasta pärlor för svin!
Hur kunde jag!

Jag menar, att min vedersakare uppvisar drag från nedanstående två beskrivningar.
Psykopat [inkl. s.k. socialiserad dito] - Kännetecken
, bl a
    ¤ Lätt uttråkad
    ¤ Moraliskt imbecill
    ¤ Låg impulskontroll
    ¤ Mytoman
    ¤ Mästerdupör
    ¤ Förförare - Klarar inte djupa och långvariga relationer
    ¤ Egna regler - Storhetsvansinne, ej lojalitet
    ¤ Stor differens ord / handling

Narcissist - Kännetecken
, bl a
    ¤ Lätt uttråkad
    ¤ Moraliskt imbecill
    ¤ Förförare - Mer prestation än ömsesidig gemenskap
    ¤ Krav på att framstå som perfekt
    ¤ Kan inte erkänna fel och brister
    ¤ Genomgående mönster av grandiositet
    ¤ Mycket stort behov av beundran och uppskattning
    ¤ Döljer väl vrede / raseri bakom förbindlighet
    ¤ Exploaterar och parasiterar på andra


Tidigare inlägg
RSS 2.0