Kim/Candrahs sjukdom. När börjar mordängeln sitt nya jobb?

För mig är det ingen främmande tanke, att man inte alltid ska hålla liv i människor, med konstlade metoder. (Det var ju människor, som konstruerade respiratorn.) Dock tror jag bestämt, att jag hade valt att leva kvar, om jag hade varit i Kim/Candrah Löfgrens kläder. Det finns så fina hjälpmedel, nu för tiden. (Se nedan.)

Vem/vilka hade misskött Kims andningsvägar, till denna milda grad? (Innan jag började utsättas för massivt förtal, samt hjärntvätt av en soc. psykopat (alt. kommunist), jobbade jag, för en del år sedan, 3 somrar som undersköterska, på en stor IVA.)

Hur kommer det bli i framtiden, när "Kims prejudikat" nu finns!? Hur ofta blir det patienten själv, som bestämmer över liv och död, och inte giriga arvingar? Vi får inte glömma, att det finns gott om onda människor! Vidare, hur ofta kommer patienter, av det huvudsakliga skälet att inte vara en börda för någon, välja att avsluta sitt liv? Jag tycker dessa tankar är skrämmande! Nu dröjer det kanske inte länge, innan mordängeln börjar sitt nya jobb!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.sahlgrenska.gu.se, fann jag en läsvärd pdf-fil. Jag citerar:

"Ungefär hälften av alla med neurofibromatos, NF1 har inlärningssvårigheter, trots att de flesta har en

begåvning inom normalområdet. Lätt utvecklingsstörning kan dock förekomma.

Inlärningssvårigheterna i skolan kan omfatta olika områden och vara av olika svårighetsgrad.

De medför oftast att det tar längre tid och är svårare att lära sig nya

saker. Det är vanligt med brister i den visuospatiella förmågan, det vill säga svårigheter

med att uppfatta form, storlek och djup och att urskilja en figur mot dess bakgrund.

Det är också vanligt med brister i koncentration, uppmärksamhet och uthållighet

och med svårigheter att organisera arbetsuppgifter. Långtidsminnet är ofta gott,

men korttidsminnet är sämre. Det betyder att det krävs mycket träning och upprepning

för att lära in nya saker. Den språkliga utvecklingen kan vara försenad..."

Min kommentar: inte är inlärningssvårigheter ett godtagbart skäl till att avsluta sitt liv!

Fotnot
: Här följer en, av allmänläkare besvarad, fråga, som jag fann på sjukvårdsrådgivningens hemsida. Neurofibromatos/"Von Recklinghausens sjukdom är en tämligen sällsynt ärftlig sjukdom som oftast inte ens uppfattas som en sjukdom av de som har den.

Mest typiskt är hudförändringar, dels pigmentfläckar, som kallas café au lait-fläckar, dels en slags knutor som kallas neurofibrom.
I ögonen kan man få pigmentfläckar på iris, regnbågshinnan, som inte behöver behandlas. Vid enstaka tillfällen kan man också få en försnävning av synfältet på grund av nervknuta på synnerven."


[NF2 är en helt annan och mycket ovanligare

sjukdom. Den har ett allvarligare förlopp än NF1 och innebär att det utvecklas

tumörer på ena eller båda hörselnerverna.]


"Within the next five years, patients who are paralyzed from the neck down, will soon be able to feed themselves using their hands and arms, an expert , John Donoghue has predicted. John Donoghue, of Brown University in Rhode Island is acting as the pioneer in order to make this brilliant technology available." [Häpnadsväckande!] Gå till http://www.healthjockey.com/2006/10/17/brain-implanted-chip-to-help-the-paralyzed-perform-basic-functions/

Till sist, den söta "chihuahuan", som jag såg i TV, kommer kanske att sakna sin matte!

 

 

 


Friskt vatten

Nur har jag lyssnat på Stefan Löv, från Ebeneserkyrkan i Jakobstad. Han talade om smörjelsen, som bryter oket (se tidigare inlägg). Det var en uppbygglig predikan! Jag kom, i slutet på predikan, osökt att tänka på en sång, Det finns en källa.

Vers 2: Det kom ett dån från himlen
likt en storm som drar förbi
Det fyllde hela huset
och gav dem mod och frid
profeten hade talat
att Anden komma skall
Från djupet av ditt inre
skall källan flöda fram


Kör: Det finns en källa
Från Gud den flödar fram
Det finns ett vatten
Guds kärlek är dess namn
Drick av det vattnet
och evigt liv du får
Det finns en källa
Från Golgata den går


/Max och David Sapp


Lyssna till den vackara melodin! Gå till http://www.apg29.se/midi/detfinnsenkalla.mid

 


Idag är det som bekant pingstdagen. pentecost De kloka danskarna har behållt annandag pingst, "2. pinsedag", och har därmed mer tid på sig, att tänka, på pingstens budskap!

Emancipation från "Baskervilles hund"

 www.we7.com/track/DON-T-DANCE-WITH-THE-DEVIL?trackId=165257

Lukas 13:16
Och denna kvinna, Ingifridh, en Abrahams dotter, som Satan [genom besserwissrar, soc. psykopater, Valentin -92, med flera] har hållit bunden nu i aderton + fem år, skulleicke hon på sabbatsdagen få lösas från sin boja?»

Fotnot: black dog är en typ av spöke i engelsk folklore (citat från Wikipedia).

Kommentar:
Ordspråksboken 16:28
En vrång människa kommer träta åstad, och en örontasslare gör vänner oense.

Ordspråksboken 26:20

När veden tager slut, slocknar elden. och när örontasslaren är borta, stillas trätan.


Det lär vara Smörjelsen som bryter oket. Jag hittade en predikan, som handlar om denna, för mig redan kända sanning. Jag har ännu inte lyssnat på denna predikan. Gå till www.ebeneserkyrkan.fi/mp3/251009_Stefan_Lov_-_Smorjelsen_som_bryter_oket.mp3

 

pentecost, Pictures, Images and Photos


Bild som manar till eftertanke


S väljer hundar före personal

  • Arkivbild. Socialdemokraterna i Ragunda vill att kommunen köper in hundar till vården. Personal som är allergiska ska i så fall omplaceras.

"Socialdemokraterna i Ragunda har lämnat in en motion till kommunstyrelsen som hålls på tisdag. De vill att kommunen skaffar så kallade vårdhundar, framför allt inom äldrevården.


– Det finns flera undersökningar som visar att djur inom demensvården minskar läkemedelsanvändningen bland patienterna. Och att de mår bättre, säger Kicki Fredriksson, ordförande i socialdemokraternas arbetarekommun i Ragunda.• Hur gör man med dem som är allergiska?


– Dementa personer är inte allergiska mot hundar. Sedan måste man fråga sig om vården är till för personalen eller de äldre. Vården är till för de äldre. Då kanske man får omplacera personal, säger hon.


Nu hoppas Socialdemokraterna att kommunstyrelsen utreder frågan.


– Det går att utbilda speciella vårdhundar. Det kostar mellan 29 000 och 30 000 kronor. I vilket fall som helst måste det vara en stabil och lydig hund som vet vad den får göra och inte göra. Det går inte att ha en ung valp, säger Kicki Fredriksson.Sjuksköterskan Anneli Hedberg, som arbetar mycket med allergier hos barn och ungdomar, har aldrig hört talas om att demenssjuka inte är allergiska mot hundar.


– Det är andra mekanismer som styr allergier. Det sitter inte bara i hjärnan. Har man allergi och sedan får demens så försvinner inte bara allergin. Det är inget jag känner igen, säger hon."
Saxat ur dagens ÖstersundsPost


Ingen barmhärtighet i mörkrets rike!

 Det finns ingen barmhärtighet i mörkrets rike, hörde jag Linda Graaf (mamma till Hanna och Magdalena) säga för många år sedan, på ett kassettband.

Job 6:14

Den förtvivlade borde ju röna barmhärtighet av sin vän, men se, man övergiver den Allsmäktiges fruktan,

Ordspråksboken 14:22
De som bringa ont å bane skola förvisso fara vilse, men barmhärtighet och trofasthet röna de som bringa gott å bane.

Ordspråksboken 19:22
Efter en människas goda vilja räknas hennes barmhärtighet, och en fattig man är bättre än en som ljuger.

Ordspråksboken 20:6
Många finnas, som ropa ut var och en sin barmhärtighet; men vem kan finna en man som är att lita på?

Ordspråksboken 21:10
Den ogudaktiges själ har lust till det onda; hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom.

[Hosea 14:4
Hos Assur skola vi ej mer söka vår frälsning, vi skola icke vidare stiga till häst. våra händers verk skola vi icke mer kalla för vår Gud. Ty hos dig är det som den faderlöse undfår barmhärtighet.»]

Sakaria 7:9
Så sade ju HERREN Sebaot: »Dömen rätta domar, och bevisen varandra kärlek och barmhärtighet.

Matteus 5:7
Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.

[Matteus 9:13
Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: 'Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer.' Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»]

Matteus 23:23
Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.

(Romarbrevet 12:8
...den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.)


Jakobsbrevet 2:12-14 (Levande Bibeln)

 12Ni ska dömas efter frihetens lag, som innebär att ni är fria att handla så som Kristus vill. Därför ska ni granska era handlingar och tankar.

 13Det kommer nämligen inte att finnas någon barmhärtighet för dem som inte har visat någon barmhärtighet. Men om ni har visat barmhärtighet, ska Guds barmhärtighet uppväga hans dom mot er.

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.
Jeremia 5:28
För sina ogärningar veta de icke av någon gräns, de hålla icke rätten vid makt, icke den faderlöses rätt, till att främja den; och i den fattiges sak fälla de icke rätt dom.
The Song Reflects My Mood Perfectly!En bror till mig, som skulle flyga hem idag, tjatar på mig att jag ska ge mig ut och resa. Nåväl, man måste rätta munnen efter matsäcken!

Idag kom "styvpappa" hem med värdebevis till surfstickan, som varar upp till en hel vecka. Det var allt snällt av honom!

Längtan till Italien
text och musik: Birger Sjöberg

Jag längtar till Italien, till Italiens sköna land,
där små citroner gula, de växa uppå strand,
där näktergalar drilla
allt uti dalen stilla,
och snäckorna så röda, de lysa uppå sand.

Jag längtar till Italien, där palmerna de stå
så doftande och höga med gröna blader på,
där gossen spelar luta
invid sin flickas ruta,
när aftonstunden kommer med många stjärnor små.

Jag drömmer om Italien vid skymning i vår bod,
där kryddor sällsamt dofta bland lådor och bland lod.
Jag ser i mina drömmer
de silvervita strömmar
med tusende gondoler uppå den klara flod.

Jag tycker, att jag ser, hur i månens milda sken
jag vrickar fram gondolen på böljan, klar och ren,
och hur i aktern sitter
beglänst att stjärnans glitter,
en späd italienska med röst så ljus och len.

Hon sjunger om Italien, om Italiens sköna land,
där små citroner gula, de växa uppå strand,
där näktergalar drilla
i dalen, mörk och stilla,
när solen sjunker ner bak Vesuvius'es rand.

www.dagensvisa.com/minata/ltila.mid


"Pie" till middag

BROCCOLI, POTATO & BACON EGG PIE WITH CHEDDAR CHEESE
Makes 6-8 servings
Ingredients
• 2 cups cooked broccoli florets
• 1 1/2 cups cooked diced potatoes (about 2 medium)
• 1 1/2 cups (lightly packed) grated Cabot Sharp Cheddar Cheese (about 4 ounces)
• 4 slices cooked bacon, chopped
• 1 unbaked 9-inch deep-dish or 10-inch pie shell
• 6 large eggs
• 2 large egg yolks
• 1 1/2 cups heavy cream
• 1 teaspoon mild paprika
• 1/2 teaspoon salt
• 1/4 teaspoon freshly ground black pepper


Directions
1. Preheat oven to 350ºF.

2. Distribute broccoli, potatoes, cheese and bacon evenly in pie shell. In mixing bowl, whisk together whole eggs and egg yolks until well combined; add cream, paprika, salt and pepper and whisk again.

3. Pour cream mixture evenly over ingredients in pie shell. Bake for 30 to 40 minutes, or until golden on top and set all the way to center.

Nutrition Analysis
Calories 762 , Total Fat 63g , Saturated Fat 30g , Sodium 912mg , Carbohydrates 28g , Dietary Fiber 3g , Protein 22g , Calcium 310mg 

Recipe from Cabot Creamery Cooperative


Kärlekslöshet2 Timotheosbrevet 3

 1Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma.

    2Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,

    3kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda,

    4förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud,

    5de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft.


Domare

"Styvpappa" fick idag ett nytt vredesbrott. Han skrek och spottade på mig. "Det blir värre... nästa gång", sa' han. Jag undrar vad han menar, och önskar mig långt härifrån! Problemet är, att det tar tid att packa! Jag hade nu behövt någon att tala med!

 Det är svårt, när människor med hörande öron, likt mannen (med hörlurar) på vidstående bild, vägrar att, aktivt, lyssna på vad jag säger (och inte ens ids att läsa mitt inlägg om soc. psykopater)! Sjuksköterskan(!) har redan bilden klar, så här behöver tydligen ingenting ifrågasättas! 

Så fullbordas på dem Esaias' profetia, den som säger: 'Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skolen I se, och dock alls intet förnimma. (Matteus 13)

Citat från SvD (publicerat den 4 juni 2007): I boken Människan är en berättelse (Natur och Kultur, ny utgåva 2005) skriver psykoanalytikern Clarence Crafoord att vi kan lyssna med ”sju öron”, eller på ”sju nivåer” (inte alltid förstås, men vi kan välja att lyssna med så många öron, eller ännu fler):

1. Vi kan lyssna på den framsagda texten. Det är den mest komplikationsfria nivån av lyssnandet. Om vi talar samma språk och om ordförståelsen och den grammatikaliska förståelsen är den rätta så blir det på den här nivån inga problem i kommunikationen.

2. Vi kan lyssna empatiskt. Parallellt med den framsagda texten lyssnar vi också in den talandes känslor och försöker förstå dem. Vi bör också med vårt beteende, med mimik eller åtbörder, visa att vi förstår berättaren. Och slutligen bör vi försäkra oss om att talaren insett att vi förstått – att han känner sig förstådd.

3. Vi kan lyssna på den förskjutna och förtätade undertexten. Denna dolda text finns gömd i ordval, formuleringar och i bristande överensstämmelser mellan form och innehåll. Vi läser så att säga mellan raderna och lockar fram gömd information.

4. Vi kan lyssna på tilltalet. Vem är egentligen berättelsen riktad till? Den kanske är ämnad för någon annan än dig, lyssnaren. Eller talaren kanske vill få dig att tro att den är en gåva just till dig – ”lova att inte berätta det här för en levande själ” – du försätts i tacksamhetsskuld, men samtidigt är det kanske meningen att du ska sprida ”hemligheten” vidare.

5. Vi kan lyssna till motsägelser. Minspel, kroppshållning, klädsel och utseende säger en hel del om den berättelse som en människa är. Faktum är att synintrycket (och ibland även luktintrycket) är det vi ”lyssnar” till mest i ett samtal, oftast helt omedvetet. Ibland finns det motsägelser mellan det som sägs och det som uttrycks med ögon eller annat kroppsspråk.

6. Vi kan lyssna till de egna känslorna. Vissa typer av samtal lämnar oss relativt oberörda, medan andra kan väcka stark upprördhet. Ibland kan man verkligen fråga sig varför man blir så omskakad. Vare sig man väljer att visa dessa känslor eller inte ska man vara medveten om att de påverkar samtalets utgång.

7. Till sist skriver Clarence Crafoord om ”det omedvetna lyssnandet”. Då avser han djuppsykologiska processer som kan uppstå under samtal. Saker som berättaren talar om kan väcka djupt liggande komplex inom oss som knappt har med berättelsen att göra. Små antydningar kan riva upp gamla sår och så vidare. Särskilt i en nära relation kan sådana här reaktioner leda till mer eller mindre obegripliga bråk och att lyssnandet, och det egentliga samtalet, helt upphör. [Slut citat.]

Men gör nu inte misstaget att genast döma dem jag har talat om! När du säger att de som gör fel ska straffas är det lika mycket dig själv du talar om. (Romarbrevet 2:1)


 Abba - Money, Money, MoneyI work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay
Ain’t it sad
And still there never seems to be a single penny left for me
That’s too bad
In my dreams I have a plan
If I got me a wealthy man
I wouldn’t have to work at all, I’d fool around and have a ball...

Money, money, money
Must be funny
In the rich man’s world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man’s world
Aha-ahaaa
All the things I could do
If I had a little money
It’s a rich man’s world

A man like that is hard to find but I can’t get him off my mind
Ain’t it sad
And if he happens to be free I bet he wouldn’t fancy me
That’s too bad
So I must leave, I’ll have to go
To las vegas or monaco
And win a fortune in a game, my life will never be the same...

Money, money, money
Must be funny
In the rich man’s world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man’s world
Aha-ahaaa
All the things I could do
If I had a little money
It’s a rich man’s world

Money, money, money
Must be funny
In the rich man’s world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man’s world
Aha-ahaaa
All the things I could do
If I had a little money
It’s a rich man’s world

It’s a rich man’s world


Jag väntar på vårregnet!

Så låtom oss lära känna HERREN, ja, låtom oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden.» Hosea 6:3

HERREN mån I bedja om regn, när vårregnets tid är inne; HERREN är det som sänder ljungeldarna. Regn skall han då giva människorna i ymnigt mått, gröda på marken åt var och en. Sakaria 10:1

 

Den 13-16 maj bjöd "Pastor Ulf Ekman in till sitt Vårseminarium, där han varje år delar det budskap och den inriktning som Gud lagt på hans hjärta. Vårseminariet har blivit en samlingsplats för många kristna, speciellt ledare och pastorer, och undervisningen utrustar både för det personliga Gudslivet och för praktisk tjänst.

Lev ett övernaturligt liv med Herren, lär dig höra Guds röst och bli ledd av den helige Ande, upptäck nådegåvorna och utveckla din tro – Pastor Ulfs Vårseminarium ger dig nycklar till ett personligt och spännande liv tillsammans med den levande Gud.

Årets tema: 'Andens nådegåvor'"

Kunde Du inte närvara? Gå då till
mms://stream.bahnhof.net/livetsord/Konferenser-Seminarier/UE varseminarium/2010/SV/UESEM10_100513UE0830_sv.wmv

Fynd på Citygross igår: Pågens röda smörgåsbox, samt 1 burk matjessill.

 

Ica-kurirens Matjessill med äppelsallad

4 portioner

Tillagningstid: 30 min.

2 äpplen
1-2 färska lökar
1 tsk ljus dijonsenap
1 dl lätt-crème fraiche
salt och svartpeppar
färskpotatis till kokning
300 g matjessillfilé [Burken jag köpte vägde 200 g, och kostade 6:95. Innehållet räcker till mig. "Styvpappa" ville ha en städerska, och inte en kokerska.]

  • Skala och tärna äpplena. Hacka löken. Blanda äpple och lök med senap och lätt-crème fraiche. Salta och peppra. Servera med nykokt färskpotatis och en knäckemacka.

Den fina smörgåsboxen hade jag ratat (spår av svart "olja", fanns på boxen), ett tidigare år. Nu, när "styvpappa" hade skaffat en likadan, dög den mycket bra. Jag hade i veckan (samt förra gången) ringt flera tfn-samtal, och fick nu belöning för den tid som jag hade lagt ner.


Hat, hat och åter hat. Detta möttes jag av i PK Trbg, förra söndagen! Av med hatten för mig!

Om jag orkar, ska jag senare, här på bloggen, lite mer detaljerat berätta, hur fruktansvärt illa behandlad jag blev i PK i Trbg, förra söndagen.

Man väntar nu antagligen på att jag ska dö, alt. försvinna på annat sätt (kvinnan angav, i gudstjänsten, sättet!). Hu! Mitt testamente är skrivet till Svenska Journalens Läkarmission. Jag hade inte planerat att dö, utan tänkte leva, och förkunna Herrens väl(diga)gärningar*! Inte ett öre, tänker jag NÅGONSIN ge till p.-vännerna i Trbg!

Man har, efter vad det lät, begått hemfridsbrott, och varit in på mitt kontor! (Såvida "styvpappa" inte har släppt in någon på mitt, "husans", rum. Detta förnekar han.)

Jag tror att jag, 2002, kan ha åkt med samma regionbuss, som den aktuella söndagens talare, "Elsvig". Nu drar kvinnan väldigt stora växlar på detta möte, när jag blev nyfiken, eftersom hon, efter vad jag minns, hade Bibeln uppe. Märkligt! Hade jag inte, den gången, börjat prata med kvinnan, hade jag idag kanske varit samma lyckliga kvinna, som 2002!

När jag ringde henne, efter söndagens gudstjänst, var den hemska (jag tror inte jag tog i för mycket nu) människan hård som sten!!! (Hon ljög även!) Margareta Mahl, tidigare ledare för svenska Women Aglow, däremot, gav mig, för många år, sedan rådet att bevara mitt hjärta mjukt. "Att bevara sitt hjärta innebär först och främst att bevara hjärtat mjukt och levande.
" (Citat från en ÖM-församlings gamla hemsida.)

*I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. (1 Petrusbrevet 2:9)

Vidare, från Uppenbarelseboken (1:6): "och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen."

 
 
  BuiltWithNOF  
 
 

webmaster

 
 
 

Datum

Tidpunkt

Kommentar

Söndag 2 maj

11.00

Gudstjänst med Joakim Freiman och Bernt Wiborn. Europaportens musik- och sånglinje. Presentation av cellgruppsarbetet. Extra församlingsmöte!

Söndag 9 maj

11.00

Gudstjänst med Elsvig Liljeberg och Bo Ganslandt. Nattvard

Torsdag 13 maj

9.00

Kristi Himmelsfärdsdag. Gökottan inställd!

Söndag 16 maj

11.00

Gudstjänst med Sam Almqvist, Lund och Kenneth Olofsson

Söndag 23 maj

11.00

Gudstjänst med Joakim Freiman och Bernt Wiborn. Tema Israel. Nattvard

Söndag 30 maj

11.00

Gudstjänst med Joakim Freiman och Kalevi Kiiskinen.

Söndag 6 juni

11.00
17.00

Gudstjänst med Hans och Rebecca Magnusson, USA och Joakim Freiman
Ekumenisk gudstjänst på Nybostrand.

Lördag 12 juni

11.00

Mikael Järlestrand på Stadsparkens scen.

Söndag 13 juni

11.00

Gudstjänst med Joakim Freiman och Staffan Persson

Söndag 20 juni

11.00

Gudstjänst med David Sirviö och Sten Bengtsson

Söndag 27 juni

11.00

Gudstjänst med Joakim Freiman och Bo Ganslandt

 

Programmet uppdateras löpande, så titta in regelbundet för att se ändringar och nyheter!

 
 

[Start] [Hem] [Program] [Bibel]

 

Uppdaterad 2010-05-12


"Ann1" hade skaffat dubbelhaka, kunde jag konstatera. I så måtto(!), har jag således en olycks-syster!


Sovande namnkristna/kristna till namnet

 I fiskens tecken, följer de s.k. kristna John Blund!

I pingstkyrkan i Trbg, har man nog ingen församlingstukt, för då skulle man inte släppt fram den kvinna (lekmannapredikant???), som talade i söndags. Jag kan nu, MED GOTT SAMVETE, VARNA ALLA FÖR ATT GÅ TILL PINGSTKYRKAN I TRELLEBORG!

Kvinnan, som, dagen till ära?, hade färgat håret rött, tog inte hänsyn till min vasoregulatoriska asteni (diagnos ställdes av hjärtspecialist). Hon är inte alls "vig", utan den mest klumpiga medlem/människa!, som jag någonsin träffat på! KAN DET VARA DENNA KVINNA, SOM FÖRSTÖRDE MITT LIV? Det var andra gången, som hon bar sig fruktansvärt illa åt mot mig! Förra gången kom hon ner i bänkraden, med en spruta, och sprutade en okänd vätska över mig! Men jag var ju redan troendedöpt, blev det som 11-årig flicka! JAG HATAR DIG ELSVIG [för det var väl inte Elsvigs "elev", som var framme i talarstolen?], FÖR VAD DU HAR GJORT MOT MIG! GUD MÅ FÖRLÅTA MIG ("Gud förlåta mej somliga rader", trots att jag inte är ganska mager)! Jag ska, likt kung David, varje dag be, att Gud hämnas på denna kvinna!

På samma sätt som Jesus försvann, ska han komma tillbaka. Idag är det Kristi Himmelsfärdsdag. Om jag nu sitter här och hatar, får jag kanske inte följa med! Därför har Du har så rätt, Torbjörn, som har skrivit till mig. Du förekom mig, i det, som jag hade tänkt skriva.
Tiden läker alla sår, men ibland tar det lång tid!

Jesus gick sin väg mitt igenom hopen (se 4:e kapitlet i Lukas). Detta kan jag också få göra.
"En banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas »den heliga vägen»; ingen oren skall färdas därpå... Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör till de fåkunniga." (Jesaja 35:8)

     21
Och Mose räckte ut sin hand över havet; då drev HERREN undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten, och han gjorde så havet till torrt land; och vattnet klövs itu.
     22Och Israels barn gingo mitt igenom havet på torr mark, under det att vattnet stod såsom en mur till höger och till vänster om dem. (2 Mosebok 14)Kolla "joden" i mitten. Kan bilden måhända föreställa fariséen F? Vilka griller han har!

Nakenbad

Ett rätt till mig! (Och noll till prästen.)

Ordet baptisterium kommer från grekiskan och betyder eg. simbassäng. Vid frukostfikat idag, sa' jag till prästen, att jag, på Wikipedia, hade läst, att man, under antiken och på medeltiden, döpte varje person tre ggr. Prästen sa' att jag hade fel! (Jag undrar om jag inte hade berättat samma sak, för samma präst, en gång för länge se'n.) Nu planerar jag att sätta en utskrift i handen på prästen, så att han själv kan läsa! 

I baptisterierna fanns en DOPBASSÄNG, placerad i mitten. Dessa dopkyrkor hade vanligen kupoltak. Den nakna (nota bene) dopkandidaten nedsänktes faktiskt TRE gånger, i vattnet! Man kan fundera på orsakssambandet!

[Om jag vågar, ska jag idag träda ned i simbassängen, för tredje gången faktiskt. Något dop är det emellertid inte tal om, utan vtn-gympa. Jag bär baddräkt.]


Min dopkyrka


2 värmande soppor

Den 16 december kokte jag kycklingsoppa. Receptet kommer här. 

Tomatsoppan blir ”hot” med curry och kyckling. Kycklingsoppa

Ingredienser

4 port

2 kycklingfiléer, ca 250 g
1 äpple
1 gul lök
smör
1 msk curry
1 krm svartpeppar
2 burkar passerade tomater, á 400 g
1 dl vatten
2 ½ dl Matlagningsgrädde 15%
2 grönsaksbuljongtärningar
1 krm socker
½ tsk salt
½ dl hackad persilja

Gör så här

Strimla kycklingen. Kärna ur och strimla äpplet. Skala och hacka löken. Fräs allt i smör och curry i en gryta. Rör i peppar, tomater, vatten, grädde och buljongtärningar. Låt soppan koka några minuter. Smaksätt med socker och salt. Strö över persilja.
Källa: Arlaköket nr 3 2001
Ingredienser till Grönsakssoppa (av okänt ursprung*), som jag har lagat flera gånger:

2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
2 chilifrukter** (har jag inte sådana hemma, sätter jag fram burken med chilipeppar, på bordet). Känner man inte till chilifrukten, bör man gå denna väg.
4 paprikor
1,5 dl okokt ris (ska koka).
4 tärningar grönsaksbuljong => 2 liter vatten upptill.
4 tomater (skållas, varefter skalet dras av).
2 knippen gräslök
oregano (jag sätter kryddburken på matbordet).
salt
peppar 

* Ev. kan Lena och Hans Egleus (för mig obekanta personer) tidigare ha haft detta recept på sin hemsida.

** Chilifrukten lärde jag känna genom Ica's "Chilimix, 75 g". Denna förpackning innehåller Dutch Chili, Thai Chili, Santa Fe (inte Santa Cruz, således), Jalapeno, Fresno, Piri Piri  (håll i er, i Simrishamn - jag kommer snart farandes!), Scotch Bonnet och Habanero (stavas nästan som Habanera, i Carmen), i nu nämnd ordningsföljd, från svag till stark.

När jag, den 18 december, hade stått framför detta förbaskade (ursäkta!) beläte (datorn), i 1 timme och 20 minuter, kunde det väl ha räckt för den gången? Nädå, här kom lite till.

http://rosemck1.tripod.com/bizet-habanera-to-carmen-opera.mid


Öden

Tjänar det något till, att skriva av sig på sin blogg? Man riskerar kanske bara att få fiender? Jag SKULLE ANNARS VILJA skriva om den lille MALLIGE ÄCKELPETTERN, som förstörde flera år av mitt liv. Mannen jagade mig sedan 1987, och telefonterroriserade mig under ett antal år. Därvid  ringde han tre ggr per dag, varav han nästan regelmässigt väckte mig, sedan jag hade lagt mig för kvällen! (Han är en nattuggla, medans jag är en morgonmänniska.) VARENDA GÅNG jag besökte läkare (jag blev djupt deprimerad) hade han hört av sig till dem! FY F-N vilka dumma läkare, som lyssnade mer på psykopaten, än på mig! Det var så mycket jag inte fick för honom. Inte studera färdigt på min läkarexamen, inte arbeta, spela fiol, sjunga, skaffa barn mm. Det enda han gjorde, var att proppa mig full med bakverk, varför jag nu är tjock och däst! Kanske var det hans sätt att hålla mig kvar i "SPINDELNÄTET"! Jag ser mig själv som den vackra fjärilen, som gick i hans nät. Sedan sög han ut mig, och hjälpte, så ofta han kunde, därefter sina vänner och bekanta! Många är de timmar, som jag tillbringat med matlagning, i hans mörka kök! Jag har även tillbringat en hel del tid med min internetmobil, i jakt efter bra recept!


Jag skulle också vilja skriva om sjuksköterskan i Sthlm, som på 90-talet gav mig en spruta morfin, därför att jag hade fått ont i ryggen, och för att jag sedan skulle kunna avlägga sångprov! Det sistnämnda hade jag inte bett om att få göra, just då! Jag kunde ha strukit med på kuppen! Som väl är, klarade jag att ringa efter ambulans, annars vet man inte hur det hade kunnat gå! Denna sjuksköterska, ter sig för mig som en annan soc. psykopat, om än kanske inte lika utpräglad.

Iris DeMent Pack up Your Sorrows Lyrics:
No use crying, talking to a stranger,
naming the sorrow you've seen
Too many bad times, too many sad times
Nobody knows what you mean

Chorus:
But if somehow you could
pack up your sorrows
and give them all to me
You would lose them, I
know how to use them
Give them all to me

No use rambling, walking in the shadows,
trailing a wandering star
No one beside you, no one to hide you
and nobody knows what you are

(Chorus)

No use gambling, running in the darkness,
Looking for a spirit that's free
Too many wrong times, too many long times
Nobody knows what you see

(Chorus)

No use roaming, going by the roadside,
Seeking a satisfied mind
Too many highways, too many byways,
and nobody's walking behind

(Chorus)

(www.mp3lyrics.org/6C4 )

En del s.k. kristna är hycklare

En del s.k. kristna är hycklare, andra lever inte som de lär. Jag tänker på kvinnan på FA som varit gift två ggr, långvarigt förlovad med en annan man, och som nu är omgift med ytterligare en man. När hon gifte sig för andra gången, stack hon, istället för att åka på bröllopsresa, iväg med en man, av samma skrot och korn, till Norge! (Det sistnämnda har jag hört från en källa som jag betraktar som säker.)

Men jag då? Jag fick ingen man. Kunde inte kvinnan ha sparat en åt mig? Jag vill inte ha hennes begagnade, vem vet vad hon har gjort med dessa karlar!?

Ordspråksboken 30:20
Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: hon njuter sig mätt och stryker sig så om munnen och säger: »Jag har intet orätt gjort.»

OK. Det är inte ens sak att två träta (om de gör det). En kvinnas träta är som takdropp.

Dragonkyckling

Franska smaker i lättlagad krämig kyckling.

Ingredienser

4 port

4 kycklingfiléer, ca 500 g
smör
2 dl Arla Köket lätt crème fraiche
1/2 dl vatten
2 tsk dragon
1 hönsbuljongtärning
1 dl Arla Köket riven ost gratäng
2 msk hackad persilja eller dragon

Gör så här

Skär varje kycklingfilé i 3 bitar på längden. Bryn dem i smör i en stekpanna. Vispa ihop crème fraiche, vatten, dragon och smulad buljongtärning i en gryta. Lägg i kycklingen och låt den koka ca 5 min under lock. Strö över ost, persilja eller dragon. Servera med kokt potatis och kokta morötter.
Källa: Extrarecept till AK 3 2005

Edelweiss

 "(Perhaps) I had a wicked childhood, perhaps I had a miserable youth

...somewhere in my youth or childhood, I must have done something good
Nothing comes from nothing, nothing ever could"
Och hon såg att viloplatsen var god*, och att Söderslätt var ljuvligt**; då böjde hon sin rygg under bördor*** och blev en arbetspliktig tjänarinna [hos "styvpappa"]. (Fritt efter 1 Mosebok 49:15.)

*Det var den inte, och nu är den antika schäslongen dessutom nerlegad. (Så långt jag vet, är det bara jag och katten, som har sovit på den!)

**Står dock Österlen efter!!!

*** läxböcker
Climb ev'ry mountain
Search high and low
Follow ev'ry by-way
Every path you know

Climb ev'ry mountain
Ford ev'ry stream
Follow ev'ry rainbow
'Till you find your dream

A dream that will need
All the love you can give
Everyday of your life
For as long as you live

Climb ev'ry mountain
Ford ev'ry stream
Follow ev'ry rainbow
'Till you find your dream

A dream that will need
All the love you can give
Everyday of your life
For as long as you live

Climb ev'ry mountain
Ford ev'ry stream
Follow ev'ry rainbow
'Till you find your dream

www.hamienet.com/554_Climb-Every-Mountain.mp3

10 saker du inte visste om Ingifridh

Hoppade av skolan...

Hånade, okyssta 41-åringen Ingifridh's tillbakagångs-mardröm kan ha undgått många.

 

1. Hon är 41 år gammal och växte upp i Halmstad, Halland i Sverige. På juldagen 1968 bytte hon ID.

2. Hon bor i samma hus som sin "styvpappa". Hon sover dock inte i samma rum, och har aldrig gjort det.

3. Hon har aldrig blivit kysst. "Det hade varit trevligt om någon så mycket som kysst mig, men jag har aldrig ens kommit i närheten av det. Mina föräldrar ville inte* att jag skulle ha pojkvänner så jag har aldrig varit på en dejt. Jag har haft förälskelser (på avstånd) men aldrig varit kär."
*Jag fick inte ens delta i grundskolans sexualundervisning, eftersom min mamma tyckte att läroböckernas bilder var alltför frivola. Hemma fanns endast "Medicinskt Folkbibliotek" (ett uppslagsverk) att tillgå!

4.
Hon bor med sin fyra år gamla katt Nisse. Denne har hon ägnat mycket tid åt. Därför är han nu henne MYCKET tillgiven.

5. Hennes mamma tjatade på Ingrifridh om att...inte kasta bort sig på en karl. Fråga INTE hennes syskon, eller svägerskor, och då framför allt inte den finska!!! Fråga inte heller kvacksalvaren H., eller dennes vänner! (Hon säger detta med eftertryck!) Tyvärr klarade Ingifridh inte av att bli avhyst från sin drömlägenhet i Lund, varför hon nu sällan har en glad dag. Hon blev förtalad i många år, ända sedan december 1991. Inte en enda gång fick hon en chans att försvara sig! Hade hon haft arbete, hade hon inte drabbats av depression i april år 2000. Hade hankatten Måns inte blivit stulen, hade Ingifridh kunnat hämta sig från sin depression.
["och förkasta icke din moders undervisning.", Ordspråksboken 1:8, Ordspråksboken 6:20]

6. Ingifridh är arbetslös och tillbringar sina dagar med att laga mat och ringa till familj och bekanta. Hon tycker det är mycket jobbigt att gå ensam hemma.

7. Hon hoppade av skolan som 18-åring och jobbade sedermera som köksa på en kardiologavdelning, men ägnar sig nu enbart åt ideellt arbete (matlagning) hos "styvpappa".

8. Hon har sjungit i kör sedan 11 års ålder. Första gången hon sjöng solo, var hon bara 3 år gammal.
Hon tog pianolektioner i 9 år.

9. Hennes dröm är att... Ingifridh har många drömmar, och är en kreativ person. Ingifridh drömmer bl. a. om att inreda sin bostad, och att då bl. a. skaffa en värmekamin. Dessvärre har drömmarna stannat vid drömmar!

10. Förlossningen var normal. Ingifridh hade inga inlärningsproblem i skolan men retades och mobbades fr.o.m. 3:e klass.

aftonbladet.se

"Så får du drömkroppen"

Glöm alla måsten och hitta en livsstil som passar dig. Det säger kändistränaren Nicklas Söderblom.
– Jag tror att folk lägger alldeles för mycket stress på sig själva. Det handlar inte om att gå till gymmet 50 timmar i veckan. Börja med att vara glad för den du är, säger han.

1. Du måste själv ta beslutet att skaffa en ny livsstil.
2. Hitta en träningsform som du tycker är rolig. Du kan inte tvinga dig själv att gå ut och springa, du ska tycka att det är skönt.
3. Sätt upp realistiska mål.
4.Har du inte lust eller tid att gå upp tidigt för att äta en ordentlig frukost – gör en proteindrink på banan, proteinpulver, vitaminer och mineraler. [Speciella regler borde gälla för gravida! Bebisen klarar sig inte på en proteindrink! Bloggarens kommentar.] Då slipper du eftermiddagens sötsug.

                                                  

5.
Ät riktig mat. Har du en ferrari så stoppar du inte diesel i den. Se maten som kroppens bränsle. Själv föredrar Nicklas husmanskost.

 If you are a Ferrari ago owner...


– Jag har haft kunder som har tränat sju dagar i veckan, två gånger om dagen bara för att de inte har några vänner. Det är massa ensamma människor i den här branschen, säger Nicklas Söderblom.

2 smala pajer med trattisar

Den 2 januari bakade jag en ny sorts paj en paj, i 2 ex.. Nästa gång ska jag pröva att baka en stor paj, istället för 2 små, såsom i receptet.

Mitt tips: Det går bra att använda 100 g ("torrvikt") burkchampinjoner, istället för kantarellerna, till var paj. Häll bara 2 tsk kantarellfond i smeten till "äggstanningen"! Strö inte över örtsalt, utan salta istället, efter smak, på maten! 
Receptet publicerades i DN, 08:12, 2001-10-06.

Ingredienser

Tid: Mer än 60 minuter

Deg till 2 mindre pajer:
4 dl vetemjöl
75 g smör i små kuber
100 g kesella
1 medelstort ägg

Fyllning av:
1 l färska eller 1 dl torkade trattkantareller
100 g valnötter [motsvarande c:a 50 g valnötskärnor, tror jag.]
1/2 gul eller röd paprika [Jag hade orange paprika hemma.]
150 g färsk spenat [eller 100 g rucola] [Jag använde djupfryst, hackad spenat.]
1 msk olivolja
3 ägg + 2 dl standardmjölk
3 dl riven lagrad ost (17 %) [Jag tog 60 g Kvibille cheddar, till var paj.]
lite örtsalt, svartpeppar

Blanda allt till pajdegen - tillsätt ägget sist. Använd gärna matberedare. Dela degen i två delar. Kavla ut dem tunt och lägg i två pajformar, 20 centimeter i diameter. Nagga med en gaffel. (Om du har tid så ställ gärna in de utbakade pajskalen i kylskåpet ca 30 minuter, då är risken mindre att degkanterna hasar ner i formen under gräddningen). Förgrädda pajskalen i 200 graders ugnsvärme cirka 10 minuter.

Lägg den torkade svampen i blöt i lite ljummet vatten 15 minuter.

Krama sedan ur svampen (med handen) och hacka. Eller rensa och fräs färsk svamp, först i torr stekpanna några minuter. Låt svampens egen fuktighet dunsta in och lägg först då i en minimal smörklick, bara som krydda. Fräs någon minut. Salta lätt.

Grovhacka valnötterna [jag körde dem i mixern, varvid de blev finhackade]. Kärna ur och finstrimla paprikan. Grovstrimla spenaten [eller rucolan]. [Jag, som använde mig av hackad spenat, behövde endast tina denna.] Man kan förstås ta mangold i stället, men då ska bladen helst vara så små och spinkiga som möjligt och den grova vita mittnerven borttagen. Fräs grönskan i lite olivolja i en wok, blanda ner paprikan och valnötterna och fräs 2 minuter. Salta försiktigt. Blanda ner svampen. Låt svalna.
Vispa ihop ägg, mjölk, riven ost och lite salt och svartpeppar.
Fördela allt det frästa i de förgräddade pajskalen och häll över ägg-ostfyllningen.
Grädda i 200 grader i ca 35 minuter eller tills pajerna fått fin färg.

Recept av Anna Bergenström


 "De senaste åren med ökad uppmärksamhet på betydelsen av typ av fett i kosten har valnötter blivit populära. Valnötter innehåller nämligen för nötter ovanligt mycket omega-3." "Nötter i kosten tros förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och flera studier pekar på att de sänker kolesterolvärdet. (Detta är studerat inte bara för valnötter utan även för bl.a. sötmandel och makadamianötter.)" "En... orsak kan vara de växtsteroler som nötterna innehåller. Dessa konkurrerar med kolesterol i tarmen och sänker upptaget."

"Vid sidan nyttigt fett och växtsteroler innehåller valnötter antioxidanter och aminosyran arginin. Både antioxidanter och arginin är bra för blodkärlsväggarna och hjälper till att hålla dem mjuka."

Mer nyttigt i valnötter - gå till www.nyfikenvital.org/?q=node/1713

I hemmets lugna vrå!


Matmor Ingifridh's köttbullar

Timjankryddade köttbullar


Ett recept ur Guldkorn

5-6 portioner

500 g köttfärs
3 msk ströbröd
2-3 dl Vispgrädde [Jag tog denna gången 2,5 dl, och använde "halvan" när jag skulle mixa rödlök, se nedan! Nästa gång ska jag inte ta mer än 2 dl vispgrädde, totalt. (Denna gången kokte jag de ugnstekta köttbullarna, för att bli av med "slöjan"!)]
1 dl finhackad rödlök
1 stort ägg
2 tsk salt [är, enligt mitt förmenande, alldeles för mycket! Låt eventuella matgäster själva salta färdigt!]
1 krm grovmalen svartpeppar
1 krm mald kryddpeppar
1-1 1/2 tsk timjan
2 msk [Norrmejerier] Smör
 
Lägg ströbrödet i en bunke. Häll grädden över. Låt stå ca 10 min. Tillsätt färsen och de övriga ingredienserna. Blanda väl. Forma färsen till små jämna bullar. Lägg dem på vattensköljt skärbräde. Hoppa över följande klammer! [Låt "Norrmejerier Smöret" bli ljusbrunt i stekpannan. Lägg i köttbullarna i omgångar. Skaka pannan så att de blir brynta runt om. Sänk värmen och efterstek dem 3-5 min.]

Jag, den ljushyllta "Ingifridh", tillagar alltid mina köttbullar i ugnen. Då får de den perfekt runda formen.

Denna gången sneglade jag på "Ernst Kirchsteigers köttbullar", eftersom jag inte hade gradtalet klart för mig. Jag citerar. "Att laga köttbullarna i ugn passar perfekt när du ska göra stora mängder köttbullar. Dessutom får de en perfekt konsistens och smakar som köttbullar ska."

Gör som Ernst!
1. Blanda ihop ingredienserna till en köttbullsfärs.

2. Rulla färsen till köttbullar. Lägg på en smord plåt.

3. Stek i ugnen på cirka 225-250 grader, tills köttbullarna har fått fin färg.


Koka soppa på en spik. Testa förekomsten av C-vitamin i maten! Surdegsbröd.

Apropå att koka soppa på en spik, citerar jag Emma Skogmalms referat i Allt om Mat.

"Ett enkelt knep att få i sig mer järn är att tillaga maten i en gjutjärnsgryta."

"Upptaget av vegetabiliskt järn försämras av kaffe, te och eventuellt även kalcium, men stimuleras av vitamin C. Drick därför helst te, kaffe och mjölk mellan måltiderna och se till att alltid äta C-vitaminrika grönsaker till maten."

 [God Morgon + Järn
Juice och fruktkött av apelsin,
passionsfrukt- och kaktusfikonjuice,
vitamin C, mineralämne
(järn laktat). Juicehalten är 99,9%.
Juicerna är från koncentrat.
Motsvarar juice från 2 kg frukt. Bloggerskans "inpass".]

*"Organiska syror som finns i till exempel vinäger, surkål, ättiksgurka och surdegsjäsning av bröd och groddning av baljväxter bryter ner fytinsyran och bidrar till ett ökat järnupptag."

Till sist en slutkläm i referatet, från den 16 augusti 2009. "OBS! För högt järnvärde är inte heller bra att ha."

Referatets källor: geblod.nu, livsmedelsverket, vårdguiden


Testa förekomsten av C-vitamin i maten! Gå till "Resurscentrum för Kemi i Skolan" (Umeå universitet) http://school.chem.umu.se/Experiment/P25

OBS! Kasta bort den mat du testat så att ingen äter den av misstag! 


 
"Fytinsyra binder järn, magnesium, zink och andra mineraler vilket försämrar upptaget av dessa mineraler i tunntarmen. Som tur är finns det sätt att motverka fytinsyrans hämmande effekter. [Se t. ex. ovan.*]

Fytinsyra finns naturligt i fullkornsprodukter som bröd, musli, råris, baljväxter samt i nötter och fröer."

"Bröd och fytinsyra
Fytinsyran finns i skaldelarna på spannmålskärnan..."

"Surdeg och fytinsyra
Vid surdegsjäsning av bröd bryts mycket av fytinsyran ner, vilket förbättrar upptaget av mineraler av järn, magnesium och zink från brödet. Jäst och mjöl innehåller ett enzym som bryter ner fytinsyra. Bröd som jäst under lång tid kommer därför att innehålla mindre mängd fytinsyra."
(http://www.brodinstitutet.se/index.asp?page=2&aktuellt_id=63)

Tjock midja ökar risken för demens

Kvinnor som är rundare över magen i medelåldern löper mer än dubbelt så stor risk att utveckla demens när de blir äldre. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin.
Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neurologi.
– En person som har mycket fett på magen har en ökad risk att dö i förtid på grund av hjärtinfarkt eller stroke. Om man trots sin bukfetma lever över 70 år har man även en ökad risk att utveckla demens, säger Deborah Gustafson, docent vid Sahlgrenska akademin. (FL-Net)


Citat från "En vandring med Guds vapenrustning 2" (av Bengt Pleijel)

Bilden visar ett bälte men andligt är det Jesus 
Bildligt ett bälte - andligt är det Jesus
Foto: www.truthbelts.com

Spänn på er sanningens bälte. Detta bälte behöver vi därför att Satan anfaller med lögnen. "Han är en lögnare och lögnens fader" (Joh. 8:44). Med många fula knep, med halvsanningar och smålögner vill han lura oss bort från Jesus.


Medicin med detsamma

Min käre hädangångne far prenumererade på New Wine Magazine. Här kommer ett utdrag ur New Wine.

"Depression is a complex illness that is unique in its origins and expression in each individual. There is great hope for healing for the Christian because the two most effective tools in combating depression are available to them: thanksgiving and forgiveness. If the three steps* above have been carried out, I would suggest that one more thing is needed: to practice thanksgiving and forgiveness conscientiously and persistently in prayer, with a trustworthy mentor. For the Christian these are not only good psychological tools but the gateway into the presence of our loving God who has the power to heal and restore: ‘Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise; give thanks to him and praise his name’ (Ps 100:4)."


*THE THREE STEPS

1. Share the problem with someone trustworthy, but not a family member

2. Seek professional medical help and consider antidepressants if offered them

3. Consider counselling/talking therapy

‘Without good direction, people lose their way; the more wise counsel* you follow, the better your chances’ (Pro 11:14 The Message).
*Sådan som FF(3a) inte brydde sig om att vara för mig!


‘By yourself you’re unprotected. With a friend you can face the worst. Can you round up a third? A three-stranded rope isn’t easily snapped.’ (Ecc 4:12 The Message).


Och så ett Bibelord, med tanke på FF(3b) (samt "styvpappa"). 

Psalm 1:1 (Amplified Bible)

 1[a]BLESSED (HAPPY, fortunate, prosperous, and enviable) is the [wo]man who walks and lives not in the counsel of the ungodly [following their advice, their plans and purposes], nor stands [submissive and inactive] in the path where sinners walk, nor sits down [to relax and rest] where the scornful [and the mockers] gather.

Det fetstilta i versen, är nog det fel jag gjorde!

Nämnas kan även, att jag fick motta om inte hugg så väl slag, från FF(3c)!

"Hellre jagad av vargar, än älskad av dig"!

Kanske hinner jag undan ett odjur*
Ingen himmel bara helvete för mej
Hans har bara givit mej otur
Han älskade mej ej
*Sven(2), från Hbg, med giljotinen

Jag var köksan - han var tyrannen
Han var mitten - jag var bredvid
Jag har stuckit huvet i sanden
En alltför lång tid

Chorus:
Jag blir hellre jagad av vargar
Jag blir hellre ensam så jag säger nej
Hellre jagad av vargar -
Än älskad av dej

Jag ska skaffa nya kamrater
För dom gamla har tagit slut
Dom fick nog utav mina later
Och dina beslut

Chorus:
Jag blir hellre jagad av vargar
Jag blir hellre ensam så jag säger nej
Hellre jagad av vargar -
Än älskad av dej

(Fritt efter Orup)


Den 21 november ringde besserwissern Stina(2), gift med besserwissern Sven. Sven är en råttjägare, som har gått kurs i försöksdjurskunskap. Problemet är, att jag definitivt inte är någon råtta! Den 7 maj kom han till "styvpappa", och utsatte mig för olaga hot, egenmäktigt förfarande samt sexuellt ofredande. Det värsta av allt var "giljotinen", som lite liknar en cykellås (ett så'nt där i aluminium, ni vet), fast större. "Giltjotinen" använde han för att rubba min fruktsamhet! Sven Reichmann, röntgenläkaren, är förmodligen den rätte ägaren till "giljotinen". Jag såg en kopia i ett trapphus i en brf i Trbg i fjol, när jag jagade en stulen bokhylla. Hade Sven Reichmann inte blivit av med sin uppfinning i tullen, hade råttjägaren Sven inte kunnat göra livet surt för mig!

Enligt vad jag hörde 1988, hade en kvinna blivit förstörd i Trbg. Enligt uppgiftslämnaren ska detta ha skett på S:t Gertruds väg 3. I mitt stilla sinne UNDRAR jag, om råttjägaren Sven var framme, den gången också, även om adressen inte skulle stämma. Jag undrar vidare, om inte Sven, genom "styvpappas" försorg (och mitt troskyldiga, falska vittnesbörd), fick byta ID! Det borde han definitivt inte ha fått göra!

Jag skulle inte ha bett prof. NN lägga ett gott ord för Stina!
Skitåkaren Knut(3) hade antagligen ringt till råttjägaren med fru. Jag är inte värd ett vitten för dessa tarvliga människor. (Knuts och hustruns gemensamma bil blev förresten stulen natten till den 21 november. Det var rätt åt honom, tänkte jag!) Den dryge och högfärdige fd patienten FF(4) väntar ivrigt på att jag, inkräktaren, ska ge mig av.

Att det var tenta i faggorna för mig, rör inte "styvpappa" i ryggen. Eller kanske han tycker, att det är bäst att han lägger krokben i vägen för mig, ännu en gång!
Igår värmde jag Vinterpajen  i mikron. Den är riktigt god, med en sallad till! Jag är glad att jag skippade saltet, vid tillagningen.

Nu bär det förhoppningsvis snart av, hem till byen, för mig! Jag tar med mig kasslern.

RSS 2.0