En del s.k. kristna är hycklare

En del s.k. kristna är hycklare, andra lever inte som de lär. Jag tänker på kvinnan på FA som varit gift två ggr, långvarigt förlovad med en annan man, och som nu är omgift med ytterligare en man. När hon gifte sig för andra gången, stack hon, istället för att åka på bröllopsresa, iväg med en man, av samma skrot och korn, till Norge! (Det sistnämnda har jag hört från en källa som jag betraktar som säker.)

Men jag då? Jag fick ingen man. Kunde inte kvinnan ha sparat en åt mig? Jag vill inte ha hennes begagnade, vem vet vad hon har gjort med dessa karlar!?

Ordspråksboken 30:20
Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: hon njuter sig mätt och stryker sig så om munnen och säger: »Jag har intet orätt gjort.»

OK. Det är inte ens sak att två träta (om de gör det). En kvinnas träta är som takdropp.

De besuttnas kyrka


En liten stund med Jesus,
vad frid den har med sig,
när kärlekslösa domar
av mänskor sårar mig.
Om missförstådd och sargad
från pingstkyrkan jag går,
en liten stund med Jesus
dock helar alla sår.
(Omskrivning av Lina Sandell's sång)


I pingstkyrkan i Trbg, tillber man ett "helgon", Ann1. Hon sade vid ett tillfälle, att hon var terapeut. Jag har anledning att betvivla detta (hon lär figurera i ett helt annat arbetssammanhang), men, tills motsatsen är bevisad...

Ann1 hade tagit min lgh ifrån mig, sa' hon söndagen den 6 september. Det var inte snällt, svarade jag. Ann1 har kanske en bandspelare med sig, när hon besöker pingstkyrkan. Hursomhelst har hon märkt mina ord, från första dagen vi sågs! Då var jag påstruken, eftersom jag besökte kyrkan sedan jag hade börjat leva som alkis, vilket jag gjorde under ett läsårs tid, på 90-talet, efter att ha blivit misshandlad.

Ann1 har en faster. Denna skulle... "säga mig sanningen"??? (Ann1 sade något i den stilen, på 90-talet.) I onsdags hade jag besök av en representant från en städpatrull. Hon ljög, i varje fall. Bättre är en fattig människa, än en människa som ljuger, säger den tyska Bibeln. Nåväl, jag minns inte kriterierna för "helgonets" faster. "Städerskan" liknade "helgonet", men det är ju inte säkert att de är släkt för det!!! Dessutom har båda "son-namn".

 

Jakobsbrevet 2

Behandla alla med respekt

 1Kära bröder, hur kan ni påstå att ni tillhör Herren Jesus Kristus, härlighetens Herre, om ni favoriserar rika människor och ser ner på de fattiga?

 2Tänk er att en man kommer in i er kyrka klädd i eleganta kläder och med guldring på fingret. Samtidigt kommer det in en fattig man klädd i dåliga kläder.

 3Ni börjar krusa för den rike mannen och ger honom den bästa platsen i lokalen och säger samtidigt till den fattige mannen: Du kan stå där borta om du vill eller sätta dig på golvet.
----------------------------------------------------------------------------

Söndagen den 6 september, utsattes jag för en mycket grov ärekränkning, i pingstkyrkan i Trbg. Jag blev beskylld för ett brott, som jag inte hade begått! Pingstpastorn presenterade sig som advokat samma söndag.

I PK, där FANNS ju anden, Gu'bevars! Då blir man genast advokat, åklagare med mera, med mera, när det behövs. För det är tydligen det som ska vara det fina med anden, man behöver inte ha någon vidare boklig bildning (i detta fallet i juridik), utan anden utrustar den frälste med allt som behövs. Fiffigt, va? Fiffigt att ärekränka ett bortsprunget får (mig)!


RSS 2.0