Gästvänlighet

Romarbrevet 12:13
13 Tag(en) del i de heligas behov. Var(en) angelägna om att bevisa gästvänlighet.
(Svenska 1917)
 
Romans 12:13 Amplified Bible (AMP)
 13Contribute to the needs of God’s people [sharing in the necessities of the saints]; pursue the practice of hospitality.
 
Romans 12:13 The Message (MSG)
11-13 Don’t burn out; keep yourselves fueled and aflame. Be alert servants of the Master, cheerfully expectant. Don’t quit in hard times; pray all the harder. Help needy Christians; be inventive in hospitality.
 
[Jag var i onsdags i förra veckan nödig, och det var varmt i källaren, där jag befann mig. Jag var sysselsatt med flyttlasset, som kommit från sommarstugan. Eftersom jag visste att jag inte skulle orka ta fem trappor i ett huj, skyndade jag mig bort till frälsningsarmén. Detta tilltag skulle jag få ångra. För tredje gången stal man min eltandborste, och jag har inte råd att köpa en ny. Fd(?) storrökaren Lisbeth (anställd) kallade eltandborsten för förbrukningsvara! Tacka vet jag församlingshemmet. "Maria" upplyste mig om, att man inte där kastar besökandes eltandborstar, utan att man t.o.m. sparat tillvaratagna effekter i många år!]
 
Hebreerbrevet 13:2
2 Förgät(en) icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet ha(va) några, utan att veta det, fått änglar till gäster.

 
1 Timotheosbrevet 5:8
8 Men om någon icke dra(ge)r försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.
 
JAG HOPPAS MINA GOLFKLUBBOR FINNS DÄRHEMMA!

3.000 soldater på finska gränsen

"Hösten 2014 kommer en rysk garnison på finska gränsen att växa med 3.000 soldater
– Hur ser egentligen rysk militär på Nordens gränser?

Vilken är bakgrunden till denna utveckling i norr?

Varför satsar Ryssland militärt på att förstärka sina positioner i Arktis?

Existerar det tecken på att Ryssland ser konflikter i Arktis som möjliga, och rent av vill justera gränser eller inflytandezoner i norr?

Svaren får du i min nya specialskrivna artikel "Norden ur rysk militär synvinkel". Du får den nu direkt genom att skriva in ditt namn och din e-postadress i rutan till höger.

Du får då också mitt nyhetsbrev Militärt som följer Rysslands militära förmåga och det pågående militära händelseförloppet i hela Europa och andra delar av världen. Nyhetsbrevet är verkligen kostnadsfritt och du gör inga åtaganden.

Hälsningar från,

Lars Gyllenhaal
Militärhistorisk författare"

RSS 2.0